DestinyChild LV.24 GameManager
Jun 24, 2021, 02:15 PM 2,069 read

🦾助麗莎"一臂之力"吧!

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🦾助麗莎"一臂之力"吧! image 1

過去為了救維爾德一命而失去左手的麗莎(*關於麗莎的故事可在短篇故事:潘朵拉的魔盒中查看),為了遮掩住義肢🦾,一直以來都是用黑色袖套遮掩。   請幫助麗莎設計✨美美又實用的義肢✨、助麗莎"一臂之力"吧   <活動用紙> *可使用下圖活動用紙進行設計,也可以發揮創意獨立創作喔!

命運之子: 歷史新聞/活動 - 🦾助麗莎"一臂之力"吧! image 3

  ✅活動內容: 上傳您的設計作品,附上遊戲id即可完成活動   ✅參加獎勵:水晶1000顆   ✅加碼獎勵:選出5位優秀作品贈送:魅惑的蜜卡拉加大滑鼠墊   ✅查看商品: https://store-en.shiftup.co.kr/30/?idx=244   ✅活動期間: 6/24 ~7/7, 23:59   ✅獎勵發送:7/13  

Comment 165

 • sxooxs LV.8 Nomad Jun 24, 2021, 06:23 PM

  id:bqbn5sigqib8

 • gamer942226061 LV.2 Lurker Jun 24, 2021, 06:25 PM

  brjsbpdt2oce

 • 糖分 LV.5 Lurker Jun 24, 2021, 06:26 PM

  bqrlirdnby4d

 • gamer526597012 LV.1 Mootie Jun 24, 2021, 06:47 PM

  ID:br3n5j62e0pn
  直接纹个黑臂不好么?

 • uniquewayne LV.12 Chief Jun 24, 2021, 06:48 PM

  brse03mzc5wm

 • FOLE LV.2 Lurker Jun 24, 2021, 06:55 PM

  ID:bqnenhxcftnh
  炫彩皮肤

 • Vita LV.4 Lurker Jun 24, 2021, 06:56 PM

  ID:bs8t3dts9qma

 • gaobie LV.2 Lurker Jun 24, 2021, 07:01 PM

  ID:c9ulpu5d8ip7

 • 吕小营 LV.4 Lurker Jun 24, 2021, 07:07 PM

  c6y34tzm874e

 • 一只小旺仔 LV.4 Lurker Jun 24, 2021, 07:29 PM

  bqrv6dbvjped

 • Mosquito Wang LV.5 Lurker Jun 24, 2021, 07:58 PM

  ID : bqbwyso07r1c

 • 古靜 LV.5 Lurker Jun 24, 2021, 08:28 PM

  bym3r9a0te4w

 • Chien Yu Hsuan LV.4 Lurker Jun 24, 2021, 09:01 PM

  bqia24yaq5x3

 • ozzo LV.6 Nomad Jun 24, 2021, 09:03 PM

  新的哪有旧的好
  br3a92pen0e2

 • Awesum LV.7 Nomad Jun 24, 2021, 09:19 PM

  ID: bqiwjfltm4ot

12345678910
Home