DestinyChild LV.24 GameManager
Jun 24, 2021, 02:15 PM 2,069 read

🦾助麗莎"一臂之力"吧!

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🦾助麗莎"一臂之力"吧! image 1

過去為了救維爾德一命而失去左手的麗莎(*關於麗莎的故事可在短篇故事:潘朵拉的魔盒中查看),為了遮掩住義肢🦾,一直以來都是用黑色袖套遮掩。   請幫助麗莎設計✨美美又實用的義肢✨、助麗莎"一臂之力"吧   <活動用紙> *可使用下圖活動用紙進行設計,也可以發揮創意獨立創作喔!

命運之子: 歷史新聞/活動 - 🦾助麗莎"一臂之力"吧! image 3

  ✅活動內容: 上傳您的設計作品,附上遊戲id即可完成活動   ✅參加獎勵:水晶1000顆   ✅加碼獎勵:選出5位優秀作品贈送:魅惑的蜜卡拉加大滑鼠墊   ✅查看商品: https://store-en.shiftup.co.kr/30/?idx=244   ✅活動期間: 6/24 ~7/7, 23:59   ✅獎勵發送:7/13  

Comment 165

 • Chung Ching Yu LV.8 Nomad Jun 24, 2021, 09:43 PM

  id: bvy487p0shq2

 • YHBH LV.13 Chief Jun 24, 2021, 11:11 PM

  ID c4n5e96jd44h

 • Gwyndolin LV.19 Professional Noob Jun 24, 2021, 11:38 PM

  I'd: bqdjvxen9d3t

 • Despair LV.4 Lurker Jun 24, 2021, 11:44 PM

  btu6g4st5dfh

 • JuJuOWO LV.8 Nomad Jun 25, 2021, 12:11 AM

  ID:bt7eapmdy032

 • 阿左 LV.15 Chief Jun 25, 2021, 01:03 AM

  ID:bzx72p56p8fp

 • ˙ᴗ˙ B1nChi LV.6 Nomad Jun 25, 2021, 01:39 AM

  ID:bqkuvanncsgl

 • TangYuan LV.10 Sweaty Jun 25, 2021, 02:15 AM

  bqeb8jc654ho

 • KiraTato LV.6 Nomad Jun 25, 2021, 02:34 AM

  c7j66qprj3p1
  就把满破的右手做个对称就好了嘛

 • 894 LV.5 Lurker Jun 25, 2021, 09:27 AM

  ID:bqbumw2wbj6j
  还是黑丝最好了

 • 天天 LV.5 Lurker Jun 25, 2021, 09:43 AM

  bqedgrtxxxty
  换一条适合他风格的袖套吧

 • 涿州翼德张 LV.10 Nomad Jun 25, 2021, 11:05 AM

  brv321pta72z
  朦胧臂

 • windhear LV.2 Lurker Jun 25, 2021, 01:21 PM

  c7u0bb476bfw

 • YanWu LV.4 Lurker Jun 25, 2021, 01:29 PM

  ID:bqcqwyc95tti

 • Canz id:bvxzprjm5sdl LV.6 Nomad Jun 25, 2021, 01:52 PM

  bvxzprjm5sdl

12345678910
Home