DestinyChild LV.24 GameManager
Jun 24, 2021, 02:15 PM 2,069 read

🦾助麗莎"一臂之力"吧!

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🦾助麗莎"一臂之力"吧! image 1

過去為了救維爾德一命而失去左手的麗莎(*關於麗莎的故事可在短篇故事:潘朵拉的魔盒中查看),為了遮掩住義肢🦾,一直以來都是用黑色袖套遮掩。   請幫助麗莎設計✨美美又實用的義肢✨、助麗莎"一臂之力"吧   <活動用紙> *可使用下圖活動用紙進行設計,也可以發揮創意獨立創作喔!

命運之子: 歷史新聞/活動 - 🦾助麗莎"一臂之力"吧! image 3

  ✅活動內容: 上傳您的設計作品,附上遊戲id即可完成活動   ✅參加獎勵:水晶1000顆   ✅加碼獎勵:選出5位優秀作品贈送:魅惑的蜜卡拉加大滑鼠墊   ✅查看商品: https://store-en.shiftup.co.kr/30/?idx=244   ✅活動期間: 6/24 ~7/7, 23:59   ✅獎勵發送:7/13  

Comment 165

 • mu ma LV.5 Lurker Jun 25, 2021, 02:14 PM

  br18rd7c93oi
  黄金右手

 • gamer546574481 LV.1 Mootie Jun 25, 2021, 02:51 PM

  c6lqwpqlcytu

 • gamer265679024 LV.6 Nomad Jun 25, 2021, 03:41 PM

  bxib26djlbtc

 • 陳冠邦 LV.9 Nomad Jun 25, 2021, 03:56 PM

  身為一個強大的助手
  身上有扳手也是很合理的
  ID:bqm5r6zccxj6

 • Zelos LV.7 Nomad Jun 25, 2021, 04:36 PM

  ID: c2a4y0q55xqq

 • gamer891709008 LV.9 Nomad Jun 25, 2021, 04:37 PM

  ID:brkohbp32w1l

 • chou LV.5 Lurker Jun 25, 2021, 04:43 PM

  c1sacn2dq7zx

 • MDSongg LV.2 Lurker Jun 25, 2021, 04:53 PM

  bqt0d0s2w8to

 • gamer294518295 LV.11 Chief Jun 25, 2021, 05:15 PM

  ID:bzxu8bld0pat

 • gamer886304540 LV.13 Chief Jun 25, 2021, 09:02 PM

  ID: bro5kcpjxdss

 • YellowKun LV.22 S Jun 25, 2021, 11:59 PM

  ID: bqjkycfkmcvi
  主人的水晶我就拿走咯!

 • Wang Zhilin LV.1 Mootie Jun 26, 2021, 12:32 AM

  bqbrobkcxioo

 • Zeram LV.6 Nomad Jun 26, 2021, 12:33 AM

  c33q2e6xwiih

 • gamer945359155 LV.7 Nomad Jun 26, 2021, 10:51 AM

  bqfvm39d6230

 • LazyWade LV.8 Nomad Jun 26, 2021, 12:19 PM

  ID : bqq4hje63wsg

12345678910
Home