DestinyChild LV.24 GameManager
Jun 24, 2021, 02:15 PM 2,069 read

🦾助麗莎"一臂之力"吧!

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🦾助麗莎"一臂之力"吧! image 1

過去為了救維爾德一命而失去左手的麗莎(*關於麗莎的故事可在短篇故事:潘朵拉的魔盒中查看),為了遮掩住義肢🦾,一直以來都是用黑色袖套遮掩。   請幫助麗莎設計✨美美又實用的義肢✨、助麗莎"一臂之力"吧   <活動用紙> *可使用下圖活動用紙進行設計,也可以發揮創意獨立創作喔!

命運之子: 歷史新聞/活動 - 🦾助麗莎"一臂之力"吧! image 3

  ✅活動內容: 上傳您的設計作品,附上遊戲id即可完成活動   ✅參加獎勵:水晶1000顆   ✅加碼獎勵:選出5位優秀作品贈送:魅惑的蜜卡拉加大滑鼠墊   ✅查看商品: https://store-en.shiftup.co.kr/30/?idx=244   ✅活動期間: 6/24 ~7/7, 23:59   ✅獎勵發送:7/13  

Comment 165

 • SkadI LV.4 Lurker Jun 26, 2021, 12:39 PM

  ID:brdfd06j54s3

 • SION LV.4 Lurker Jun 26, 2021, 12:43 PM

  ID: bvhxxv6nf7wk

 • MeGaDuck LV.9 Nomad Jun 26, 2021, 02:49 PM

  bqnrjm24cnhg

 • 湯子雋 LV.11 Chief Jun 26, 2021, 04:35 PM

  br1g0zvzxi6x

 • Gamer3456789 LV.12 Chief Jun 26, 2021, 05:21 PM

  ID : bsov7n0jmygf

 • Freyj LV.6 Nomad Jun 26, 2021, 06:45 PM

  ID: ca47ie5woqfu

 • gamer948512350 LV.4 Lurker Jun 27, 2021, 12:08 AM

  ID:brlieu9hvq03

 • HSIEH Hong Jia LV.4 Lurker Jun 27, 2021, 01:38 AM

  ID:bqqdi7gyrek0
  原創作品 嚴禁盜圖!

 • gamer184554996 LV.4 Lurker Jun 27, 2021, 02:26 AM

  bz61d8813k3g

 • 張淑媚 LV.4 Lurker Jun 27, 2021, 02:46 AM

  lD:bqdgsujhga3s

 • urcute LV.12 I'm a Bot Jun 27, 2021, 04:14 AM

  brtdzlfaqcx2

 • Ju Hu LV.11 Chief Jun 27, 2021, 08:54 AM

  bqxgudzddj47

 • Ju Hu LV.11 Chief Jun 27, 2021, 08:54 AM

  bqbqs8nod59n

 • Hotdays LV.6 Nomad Jun 27, 2021, 10:18 AM

  Bqeenthz4gs1
  推這張。心智大大很棒希望能回歸
  因為有他我才可以抄作業XD

 • Id:bqhv7qfs90fj

12345678910
Home