DestinyChild LV.24 GameManager
Jun 24, 2021, 02:15 PM 2,068 read

🦾助麗莎"一臂之力"吧!

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🦾助麗莎"一臂之力"吧! image 1

過去為了救維爾德一命而失去左手的麗莎(*關於麗莎的故事可在短篇故事:潘朵拉的魔盒中查看),為了遮掩住義肢🦾,一直以來都是用黑色袖套遮掩。   請幫助麗莎設計✨美美又實用的義肢✨、助麗莎"一臂之力"吧   <活動用紙> *可使用下圖活動用紙進行設計,也可以發揮創意獨立創作喔!

命運之子: 歷史新聞/活動 - 🦾助麗莎"一臂之力"吧! image 3

  ✅活動內容: 上傳您的設計作品,附上遊戲id即可完成活動   ✅參加獎勵:水晶1000顆   ✅加碼獎勵:選出5位優秀作品贈送:魅惑的蜜卡拉加大滑鼠墊   ✅查看商品: https://store-en.shiftup.co.kr/30/?idx=244   ✅活動期間: 6/24 ~7/7, 23:59   ✅獎勵發送:7/13  

Comment 165

 • gamer260795145 LV.3 Lurker Jun 28, 2021, 04:36 PM

  c28wkxjawyp0

 • candy LV.5 Lurker Jun 28, 2021, 06:18 PM

  ID:br30rkvt31fd

 • gamer151670206 LV.2 Lurker Jun 28, 2021, 08:04 PM

  ID : bqcbrtt1o98a
  不會畫,只好打碼…

 • luhou LV.4 Lurker Jun 28, 2021, 09:20 PM

  ID: bs5x9o27mx6i

 • BRS LV.6 Nomad Jun 28, 2021, 09:49 PM

  id:bqbpq487wr7j

 • BrokenW LV.5 Lurker Jun 29, 2021, 12:58 AM

  bqg4gbk9v9ze

 • Fu Fu LV.2 Lurker Jun 29, 2021, 01:08 AM

  id; cc54or6ili74

 • gamer864404705 LV.11 Chief Jun 29, 2021, 05:30 AM

  ID: br5s7y0krvt7

 • monica LV.15 Chief Jun 29, 2021, 11:44 AM

  bwyn9nm1mn7o

 • gamer212883691 LV.9 Nomad Jun 29, 2021, 12:53 PM

  左右不分的出包例子似乎挺常見的~
  ID:bqw5586wj9gy

 • 喬 LV.3 Lurker Jun 29, 2021, 01:04 PM

  brd489aq8al0

 • Zzzx LV.7 Nomad Jun 29, 2021, 01:46 PM

  ID: brafrtl9mqqo

 • Zzzx LV.7 Nomad Jun 29, 2021, 01:46 PM

  ID: brafrtl9mqqo

 • Kalmar LV.7 Nomad Jun 29, 2021, 02:20 PM

  bqy31a8za8fm

 • nicole623 LV.9 Nomad Jun 29, 2021, 05:06 PM

  bqk0dz6sfgud

12345678910
Home