DestinyChild LV.24 GameManager
Jun 24, 2021, 02:15 PM 2,069 read

🦾助麗莎"一臂之力"吧!

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🦾助麗莎"一臂之力"吧! image 1

過去為了救維爾德一命而失去左手的麗莎(*關於麗莎的故事可在短篇故事:潘朵拉的魔盒中查看),為了遮掩住義肢🦾,一直以來都是用黑色袖套遮掩。   請幫助麗莎設計✨美美又實用的義肢✨、助麗莎"一臂之力"吧   <活動用紙> *可使用下圖活動用紙進行設計,也可以發揮創意獨立創作喔!

命運之子: 歷史新聞/活動 - 🦾助麗莎"一臂之力"吧! image 3

  ✅活動內容: 上傳您的設計作品,附上遊戲id即可完成活動   ✅參加獎勵:水晶1000顆   ✅加碼獎勵:選出5位優秀作品贈送:魅惑的蜜卡拉加大滑鼠墊   ✅查看商品: https://store-en.shiftup.co.kr/30/?idx=244   ✅活動期間: 6/24 ~7/7, 23:59   ✅獎勵發送:7/13  

Comment 165

 • XYDGG LV.10 GG Jun 29, 2021, 06:22 PM

  bqi4809c278z

 • gamer667323178 LV.5 Lurker Jun 29, 2021, 09:31 PM

  ID : br8co9fat41u

 • Dawn_z LV.7 Nomad Jun 29, 2021, 11:45 PM

  ID:bqcsd56grxi5

  裝上忍義手
  轉職成忍者吧

 • chrois LV.1 Mootie Jun 30, 2021, 12:01 AM

  brdm1y97l93a

 • Lou_Tw LV.1 Mootie Jun 30, 2021, 12:04 AM

  bqzkg9pjzxx3

 • QiuYanz LV.2 Lurker Jun 30, 2021, 01:05 AM

  c1o489cbe0wa

 • yamaha911 LV.11 Chief Jun 30, 2021, 12:36 PM

  ID : bz4144u3a50n

 • gamer107024309 LV.2 Lurker Jun 30, 2021, 01:20 PM

  bw8joxgwwgtn

 • gamer224380131 LV.4 Lurker Jun 30, 2021, 05:04 PM

  ID:bqu95d2gu8dp

 • Superhisuper LV.4 Lurker Jun 30, 2021, 10:08 PM

  ID bqbzhj2q1qnz

 • 侯卿 LV.17 Dream Chaser Jul 1, 2021, 04:49 PM

  ID: bqrunbzbl8tz
  為了戰友而奮鬥的生活刻劃 (視角?)

 • 王文辰 LV.2 Lurker Jul 1, 2021, 07:13 PM

  brky9obtmtqf

 • WestWest LV.6 Nomad Jul 1, 2021, 07:37 PM

  id: br80h0pupij5

 • MY_Tu LV.5 Team Rocket Jul 1, 2021, 07:51 PM

  brd5rng8hncb

 • 菜狗 LV.13 Chief Jul 1, 2021, 08:41 PM

  ID:c4xhuwkfcqi2
  铁臂阿童木丽莎!

12345678910
Home