DestinyChild LV.24 GameManager
Aug 27, 2021, 05:44 PM 2,011 read

無盡對決:交鋒攻略募集活動

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 無盡對決:交鋒攻略募集活動 image 1

比無盡對決更緊張刺激的無盡對決:交鋒Pre Season隆重登場啦!! 請謹慎打造強力隊伍,取得12勝吧~~ 分享您精心打造的隊伍和組隊技巧時,還有額外獎勵喔!   "無盡對決:交鋒預賽"本季出賽限制 :無原生★級、點火等級限制 :防禦型Child出戰限制 :5★優柔寡斷的魯薩卡、5★帕拉斯、5★天真維納斯♥ 5★遲疑的梅提斯, 5★臉紅心跳希特莉、5★逃亡緹絲貝   *想了解更多無盡對決:交鋒的內容嗎? 請參考"無盡對決:交鋒說明" https://pse.is/3n4yuk

  ⭐活動內容:分享您的無盡對決:交鋒攻略即可領取獎勵 ⭐參加獎勵: 3-5★Child 10x召喚券*1 ⭐加碼獎勵: 超過200人參加時,再送全體玩家 +3研磨劑*1 ⭐活動期間: 8/27~9/2(四) 04:00(UTC+0) ⭐獎勵發送: 9/7(三)

Comment 113

 • gamer495564960 LV.2 Lurker Aug 31, 2021, 10:38 PM

  bqqfm0ub8a5a

 • 侯卿 LV.17 Dream Chaser Aug 31, 2021, 10:56 PM

  ID: bqrunbzbl8tz

 • bala LV.6 Nomad Aug 31, 2021, 11:04 PM

  id:bqenon4675fd

 • PhantasmZero LV.6 Nomad Aug 31, 2021, 11:08 PM

  bqchcn69nurd

 • Zeram LV.6 Nomad Sep 1, 2021, 12:34 AM

  c33q2e6xwiih

 • gamer948512350 LV.5 Lurker Sep 1, 2021, 01:07 AM

  ID : brlieu9hvq03

 • uniquewayne LV.13 Chief Sep 1, 2021, 01:42 AM

  brse03mzc5wm

 • Noire LV.13 Chief Sep 1, 2021, 01:42 AM

  bql4dmb06b6n

 • LV.10 Nomad Sep 1, 2021, 10:31 AM

  bt9thpqjwqhu

 • 渔民 LV.4 Lurker Sep 1, 2021, 01:21 PM

  brhtbwkxne9r

 • Oxytocin LV.20 S Sep 1, 2021, 01:53 PM

  bqbvk2rpbcoi

 • candy LV.5 Lurker Sep 1, 2021, 03:25 PM

  ID:br30rkvt31fd

 • gamer478168679 LV.6 Nomad Sep 1, 2021, 06:02 PM

  bqucmvlto139
  装备没换,战力实际更高些

 • WestWest LV.6 Nomad Sep 1, 2021, 07:15 PM

  ID: br80h0pupij5

 • Hecate LV.17 Sage Sep 1, 2021, 07:31 PM

  帳號:brsk7h9pikdj

12345678
Home