DestinyChild LV.24 GameManager
Sep 9, 2021, 02:25 PM 2,459 read

🗡諸神強襲攻略王(普洛瑟羅)

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🗡諸神強襲攻略王(普洛瑟羅) image 1

這次的諸神強襲BOSS是水屬性攻擊型的普洛瑟羅 請各位推薦您的諸神強襲最佳隊伍吧!   <Boss技能>

命運之子: 歷史新聞/活動 - 🗡諸神強襲攻略王(普洛瑟羅) image 3

  活動內容:推薦攻擊本次諸神強襲BOSS的最佳陣容(加上圖片、影音連結更佳),請附上您的帳號ID   活動期間: 9/9~9/30 維護前   參加獎勵: 3-5★Child10x 召喚券1張   加碼獎勵: 超過200則攻略分享時再送全部玩家+3研磨劑1個   獎勵發送: 10/7 陸續發放     已經打造完美隊伍的朋友們,也不要忘了參加本次的單殺活動喔   諸神強襲單殺活動>>> https://pse.is/3nfj6k

Comment 176

 • BrokenW LV.5 Lurker Sep 13, 2021, 10:11 AM

  bqg4gbk9v9ze

 • SunValue LV.5 Lurker Sep 13, 2021, 11:24 AM

  ID:bsqj7x3cp9f0

 • 郭祐瑲 LV.4 Lurker Sep 13, 2021, 11:28 AM

  ID:brktp3f1xv1i

 • gamer113006018 LV.6 Nomad Sep 13, 2021, 12:10 PM

  ID:bqu7m2khkzx6

 • HAN YANG L LV.11 Chief Sep 13, 2021, 12:30 PM

  ID: bt8jab6lsw9k
  木傘六連 開打

 • gamer423434580 LV.7 Nomad Sep 13, 2021, 02:09 PM

  c6rmqob92rs9
  更新 這個可斬王

 • bala LV.6 Nomad Sep 13, 2021, 03:01 PM

  ID:bqenon4675fd

 • willright LV.2 Lurker Sep 13, 2021, 05:31 PM

  ID:cau5w08pyvd7

 • pocky ฅ( ̳• ◡ • ̳)ฅ LV.19 Sage Sep 13, 2021, 06:30 PM

  bqhvyt63i0ln
  海王星,三星小机器人,鲁邦,莫娜,女仆猫

 • gamer452262284 LV.1 Mootie Sep 13, 2021, 06:32 PM

  id: c7mi5ip9e38q

 • gamer143559643 LV.2 Lurker Sep 13, 2021, 08:31 PM

  bqsydav4fny4

 • ˙ᴗ˙ B1nChi LV.6 Nomad Sep 13, 2021, 09:11 PM

  ID:bqkuvanncsgl

 • gamer859822818 LV.3 Lurker Sep 13, 2021, 09:53 PM

  ID:byzbhhiv011t

 • Hecate LV.17 Sage Sep 13, 2021, 11:46 PM

  ID:
  brsk7h9pikdj

 • Chung Ching Yu LV.8 Nomad Sep 13, 2021, 11:52 PM

  ID:bvy487p0shq2 三星木槍兵還沒練好 暫時先用木忍啦~

12345678910
Home