DestinyChild LV.24 GameManager
Oct 28, 2021, 01:38 PM 1,560 read

🗡諸神強襲攻略王(赫菲斯托斯)

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🗡諸神強襲攻略王(赫菲斯托斯) image 1

這次的諸神強襲BOSS是闇屬性輔助型的赫菲斯托斯   另外,各位可以在全新戰場💥"諸神強襲:炸裂戰"ˋ中對決更強的赫菲斯托斯。   請分享您的諸神強襲、炸裂戰的最強5人隊伍吧!!!       甚麼是諸神強襲:炸裂戰? https://pse.is/3rp29n

    <諸神強襲 LV30 Boss技能>

命運之子: 歷史新聞/活動 - 🗡諸神強襲攻略王(赫菲斯托斯) image 5

  <諸神強襲:炸裂戰LV1 Boss技能>

命運之子: 歷史新聞/活動 - 🗡諸神強襲攻略王(赫菲斯托斯) image 7

活動內容:推薦本次諸神強襲或炸裂戰的最佳陣容及可領取獎勵 (加上圖片、影音連結更佳),請附上您的帳號ID   活動期間: 10/28~11/11 維護前   參加獎勵:3-5★Child10x 召喚券1張   加碼獎勵:超過200則攻略分享時再送全部玩家+3研磨劑1個   獎勵發送: 11/16 陸續發放       已經打造完美隊伍的朋友們,也不要忘了參加本次的單殺活動喔   諸神強襲單殺活動>>> https://pse.is/3rp29n

Comment 88

 • PhantasmZero LV.6 Nomad Oct 29, 2021, 12:40 AM

  bqchcn69nurd

 • gamer502935691 LV.5 Lurker Oct 29, 2021, 12:48 AM

  bqkhuhdvryv9

 • Ju Hu LV.11 Chief Oct 29, 2021, 08:07 AM

  bqbqs8nod59n

 • Ju Hu LV.11 Chief Oct 29, 2021, 08:07 AM

  bqxgudzddj47

 • honeyhopes LV.14 Chief Oct 29, 2021, 11:55 AM

  ID: bqd7fmb3cagk

 • gamer908399007 LV.3 Lurker Oct 29, 2021, 11:56 AM

  brp4y4mii57t

 • chou LV.5 Lurker Oct 29, 2021, 12:40 PM

  c1sacn2dq7zx

 • b0kub0ku LV.5 Lurker Oct 29, 2021, 12:48 PM

  bqk9ux6zch5q

 • Day and Night LV.13 Chief Oct 29, 2021, 01:45 PM

  br0j25yz5dqp
  你改版,我不管,
  明年一定島。

 • gamer548834915 LV.4 Lurker Oct 29, 2021, 03:41 PM

  鲁邦ST追梦,随缘斩车

  ID: br294e2v5fvx

 • Ping Cheng LV.11 Chief Oct 29, 2021, 04:12 PM

  ID: brn49zmdu98n
  自動斬車

 • gamer886304540 LV.14 Chief Oct 29, 2021, 05:48 PM

  ID: bro5kcpjxdss
  這期就這樣了...

 • LaoTie101 LV.12 Chief Oct 29, 2021, 06:03 PM

  id:bqbwua3k6no4

 • Ldss LV.6 Nomad Oct 29, 2021, 06:14 PM

  bqclz82c5xda

 • ˙ᴗ˙ B1nChi LV.7 Nomad Oct 29, 2021, 10:59 PM

  ID:bqkuvanncsgl

123456
Home