DestinyChild LV.24 GameManager
Oct 28, 2021, 01:38 PM 1,560 read

🗡諸神強襲攻略王(赫菲斯托斯)

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - 🗡諸神強襲攻略王(赫菲斯托斯) image 1

這次的諸神強襲BOSS是闇屬性輔助型的赫菲斯托斯   另外,各位可以在全新戰場💥"諸神強襲:炸裂戰"ˋ中對決更強的赫菲斯托斯。   請分享您的諸神強襲、炸裂戰的最強5人隊伍吧!!!       甚麼是諸神強襲:炸裂戰? https://pse.is/3rp29n

    <諸神強襲 LV30 Boss技能>

命運之子: 歷史新聞/活動 - 🗡諸神強襲攻略王(赫菲斯托斯) image 5

  <諸神強襲:炸裂戰LV1 Boss技能>

命運之子: 歷史新聞/活動 - 🗡諸神強襲攻略王(赫菲斯托斯) image 7

活動內容:推薦本次諸神強襲或炸裂戰的最佳陣容及可領取獎勵 (加上圖片、影音連結更佳),請附上您的帳號ID   活動期間: 10/28~11/11 維護前   參加獎勵:3-5★Child10x 召喚券1張   加碼獎勵:超過200則攻略分享時再送全部玩家+3研磨劑1個   獎勵發送: 11/16 陸續發放       已經打造完美隊伍的朋友們,也不要忘了參加本次的單殺活動喔   諸神強襲單殺活動>>> https://pse.is/3rp29n

Comment 88

 • gamer409392320 LV.4 Lurker Nov 1, 2021, 10:22 AM

  账户ID:bryqq4o1h3gx

 • 渔民 LV.4 Lurker Nov 1, 2021, 01:33 PM

  brhtbwkxne9r

 • Freyj LV.6 Nomad Nov 1, 2021, 01:50 PM

  吃屎躺平完事

 • gamer584444860 LV.5 Lurker Nov 2, 2021, 01:17 AM

  bqby7adyna24

 • Zzzx LV.7 Nomad Nov 2, 2021, 08:26 AM

  ID: brafrtl9mqqo

 • 浦島 裕人 LV.8 Nomad Nov 2, 2021, 10:48 PM

  ID: bsrfzm1g7mo2

 • gamer582106657 LV.8 Nomad Nov 3, 2021, 12:47 AM

  ID: brkkxqtc8vdi

 • gamer983260097 LV.5 Lurker Nov 3, 2021, 08:18 AM

  id:c7vkcr2yt0y0

 • gamer439328390 LV.2 Lurker Nov 4, 2021, 05:39 AM

  ID: c6teu6vsqj7v

 • Mosquito Wang LV.5 Lurker Nov 4, 2021, 04:52 PM

  ID : bqbwyso07r1c

 • gamer569875355 LV.7 Nomad Nov 5, 2021, 11:03 PM

  ID: c2lgwbkch3eb

 • Re_jean小菜雞 LV.8 Nomad Nov 6, 2021, 03:49 AM

  bqdgx0atv97f

 • 前进3 LV.5 Lurker Nov 6, 2021, 10:04 AM

  YCY
  ID:bqdex6jws821

 • Bill LV.3 Lurker Nov 7, 2021, 11:51 AM

  ID:br364ip6a23s

 • SunValue LV.5 Lurker Nov 7, 2021, 12:15 PM

  ID:bsqj7x3cp9f0

123456
Home