DestinyChild LV.24 GameManager
Jun 23, 2022, 04:57 PM 968 read

(已修正)🗡諸神強襲攻略王(賽特)

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - (已修正)🗡諸神強襲攻略王(賽特) image 1

這次的諸神強襲BOSS是🌙闇屬性🛡防禦型的賽特   請分享一下您對付賽特時的諸神強襲、炸裂戰的最強5人隊伍吧!   甚麼是諸神強襲:炸裂戰? https://pse.is/3tqb35

命運之子: 歷史新聞/活動 - (已修正)🗡諸神強襲攻略王(賽特) image 3

  <諸神強襲 LV30 Boss技能>

命運之子: 歷史新聞/活動 - (已修正)🗡諸神強襲攻略王(賽特) image 15

※ 對以上BOSS的部分Skill說明已完成修正。(6/24 01:55(UTC+0)修正)   <諸神強襲:炸裂戰LV1 Boss技能>

命運之子: 歷史新聞/活動 - (已修正)🗡諸神強襲攻略王(賽特) image 17

※ 對以上BOSS的部分Skill說明已完成修正。(6/24 01:55(UTC+0)修正)   - 活動期間: 6/23(四) 維護後 ~ 7/7(四) - 活動內容: 推薦本次諸神強襲或炸裂戰的最佳陣容即可領取獎勵 (加上圖片、影音連結更佳),請附上您的帳號ID   - 參加獎勵: 3-5★Child10x 召喚券1張 - 加碼獎勵: 超過200則攻略分享時再送全部玩家+3研磨劑1個 ※ 獎勵發送: 7/14(四) 陸續發放   已經打造完美隊伍的朋友們,也不要忘了參加本次的單殺活動喔! https://moot.us/lounges/240/boards/1151/posts/5449762/undefined  

Comment 76

 • 前进3 LV.5 Lurker Jul 4, 2022, 03:35 PM

  bqdex6jws821

 • Kuroko★ LV.17 Let’s play Destiny! Jun 23, 2022, 05:14 PM

  tap skill对自身造成增益爆发??

 • Kuroko★ LV.17 Let’s play Destiny! Jun 23, 2022, 05:15 PM

  暗黑盾持续2秒……??

 • Kuroko★ LV.17 Let’s play Destiny! Jun 23, 2022, 05:19 PM

  强袭boss也是这样的……这是真的吗?

 • PhantasmZero LV.6 Nomad Jun 23, 2022, 10:11 PM

  bqchcn69nurd

 • HAN YANG L LV.12 Chief Jun 23, 2022, 11:42 PM

  ID: bt8jab6lsw9k
  相機開幹

 • Ju Hu LV.11 Chief Jun 24, 2022, 12:27 AM

  bqbqs8nod59n

 • Ju Hu LV.11 Chief Jun 24, 2022, 01:26 AM

  bqxgudzddj47

 • 阿左 LV.16 Sage Jun 24, 2022, 01:29 AM

  ID:bzx72p56p8fp

 • CNM LV.3 Lurker Jun 24, 2022, 10:13 AM

  c5iirlyzdhkt

 • YHBH LV.14 Chief Jun 24, 2022, 12:14 PM

  ID c4n5e96jd44h

 • LaoTie101 LV.12 Chief Jun 24, 2022, 01:36 PM

  id: bqbwua3k6no4

 • honeyhopes LV.14 Chief Jun 24, 2022, 01:46 PM

  ID: bqd7fmb3cagk

 • saltmei LV.17 Sage Jun 24, 2022, 08:00 PM

  帳號:bqcgm5bpr17h

 • Chung Ching Yu LV.9 Nomad Jun 24, 2022, 10:18 PM

  id:bvy487p0shq2 大約六百w 運氣還不錯開放第二天 新skin入手 省了二十萬活動點

 • gamer415216094 LV.2 Lurker Jun 25, 2022, 12:20 AM

  id:cj0f5xfo1edb

 • iiovoe LV.2 Lurker Jun 25, 2022, 03:19 AM

  id:bqbv0yy69f4y
  大概六百萬吧

12345
Home