DestinyChild LV.24 GameManager
Jul 7, 2022, 05:12 PM 847 read

[活動] 世界王x攻略王(梅西耶)

歷史新聞/活動
命運之子: 歷史新聞/活動 - [活動] 世界王x攻略王(梅西耶) image 1

本次登場的世界王是💧水屬性🩹治癒型的女帝梅西耶   讓我們一起來打破她吧! 所有用心發表作業的候補生們都可以獲得Child10連抽召喚券喔!   <世界王技能>

命運之子: 歷史新聞/活動 - [活動] 世界王x攻略王(梅西耶) image 3

活動期間: 7/7(四) ~ 7/21(四) 活動辦法: 留言或以影像跟大家分享你的最佳世界王Child攻略法和組隊技巧吧,別忘了附上帳號ID喔!   獎勵: 成功留言發表攻略的玩家3-5★Childx10召喚券 額外獎勵: 超過200則攻略時,再送全體玩家+3工具箱*1 獎勵支付: 7/28(四) 陸續發送  

Comment 98

 • iiovoe LV.2 Lurker Jul 7, 2022, 05:39 PM

  id: bqbv0yy69f4y
  大概4千萬

 • Ken Chang LV.2 Lurker Jul 9, 2022, 05:13 PM

  ID: c4am9dmz517y

 • gamer492305477 LV.2 Lurker Jul 13, 2022, 07:50 PM

  ID:cj16afco4kbw

 • HAN YANG L LV.12 Chief Jul 7, 2022, 05:26 PM

  ID: bt8jab6lsw9k

  點火雙木%刀 開砍

 • 周廣昀 LV.6 Nomad Jul 7, 2022, 10:06 PM

  ID:c3jx4hb5aihc

 • PhantasmZero LV.6 Nomad Jul 7, 2022, 10:23 PM

  bqchcn69nurd

 • YHBH LV.14 Chief Jul 7, 2022, 10:54 PM

  ID c4n5e96jd44h

 • JunManSoap LV.5 Lurker Jul 8, 2022, 12:18 AM

  c8jrk6v9x9w9

 • Chung Ching Yu LV.9 Nomad Jul 8, 2022, 12:20 AM

  id:bvy487p0shq2 為什麼那麼眼熟,因為我抄樓下來的 大約四千w~~

 • gamer628912966 LV.12 Chief Jul 8, 2022, 12:22 AM

  br6an67pxetl
  7000萬鹹魚隊

 • Canz id:bvxzprjm5sdl LV.7 Nomad Jul 8, 2022, 03:41 AM

  bvxzprjm5sdl

 • LazyWade LV.9 Nomad Jul 8, 2022, 05:23 AM

  ID : bqq4hje63wsg

 • gamer505428806 LV.1 Mootie Jul 8, 2022, 06:26 AM

  加減打
  ID : c5fqb13g0im8

 • honeyhopes LV.14 Chief Jul 8, 2022, 09:41 AM

  ID: bqd7fmb3cagk

 • 古靜 LV.5 Lurker Jul 8, 2022, 09:55 AM

  bym3r9a0te4w

1234567
Home