[GM]Shiny LV.21 GameManager
Aug 3, 2021, 08:54 PM 751 read

[แจ้งเตือน] ชวนดูแพทช์แกรนด์เชนจ์ (ตอนที่ 1 - การเปลี่ยนแปลงการเติบโตอัศวินและทรัพยากรการเติบโต)

ประกาศ
GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] ชวนดูแพทช์แกรนด์เชนจ์ (ตอนที่ 1 - การเปลี่ยนแปลงการเติบโตอัศวินและทรัพยากรการเติบโต) image 1

สวัสดีชาวเชส!   เราจะมีการอัปเดตครั้งใหญ่ให้กับตัวเกมในวันที่ 17 สิงหาคมนี้ ดังนั้นเราจึงอยากแจ้งให้ทุกท่านทราบถึงการเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้น ซึ่งขอบอกเลยว่าเยอะมาก ๆ   เนื่องจากรายละเอียดจำนวนมหาศาล ดังนั้นเราจึงทำการแยกโพสต์ไว้เป็น 3 ส่วน โดยทุกท่านสามารถอ่านส่วนอื่น ๆ ได้จากลิงค์ด้านล่างนี้   การเปลี่ยนแปลงคอนเท็นต์และของรางวัล (ตอนที่ 2) https://moot.us/lounges/410/boards/1929/posts/5411505/2

การปรับปรุงระบบหลักและของรางวัล (ตอนที่ 3) https://moot.us/lounges/410/boards/1929/posts/5411506/3

  [สาเหตุของการเปลี่ยนแปลง] เรามีเป้าหมายสำคัญ 2 อย่างสำหรับการเปลี่ยนแปลงครั้งนี้   อยากแรกคือเราต้องการให้ทุกท่านสนุกกับเกมได้ยาวนานมากขึ้น เราจึงเปลี่ยนแปลงการพัฒนาอัศวิน รวมถึงวัตถุดิบที่ต้องใช้ สัดส่วนรางวัลจากคอนเท็นต์ต่าง ๆ   อย่างที่สอง เราต้องการลดความยากในการเติบโตอัศวินที่มีหลายขั้น เพื่อทำให้ผู้เล่นเข้าถึงประสบการณ์การเล่นอัศวินระดับสูงสุดได้ง่ายขึ้น   [รายละเอียดการเปลี่ยนแปลง] 1. การเปลี่ยนแปลงการเติบโตอัศวิน เราลดเงื่อนไขก่อนการปลดล็อคระบบเชสเซอร์และปลุกสำนึกลง ทำให้อัศวินเข้าถึงระบบเหล่านั้นได้ไวขึ้น ซึ่งในท้ายยที่สุดแล้วอัศวินจะสามารถเติบโตทั้งระบบเชสเซอร์ , ปลุกพลังหลุดพ้น และปลุกสำนึกได้อย่างพร้อม ๆ กัน   นอกจากนั้น เรายังมีการเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบหลักในการเลื่อนขั้น, ปลุกพลัง, เชสเซอร์ และปลุกสำนึก เพื่อทำให้เติบโตได้ว่องไวมากขึ้น

GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] ชวนดูแพทช์แกรนด์เชนจ์ (ตอนที่ 1 - การเปลี่ยนแปลงการเติบโตอัศวินและทรัพยากรการเติบโต) image 3

[ลบการอัปเกรดอัศวินออก] ■ ไม่มีการอัปเกรดอัศวินอีกต่อไป ■ ค่าสถานะที่เคยได้จากการอัปเกรดอัศวินจะถูกยกไปเพิ่มให้ตอนเลื่อนขั้นแทน   [ลบการถ่ายทอดพลังอัศวิน] ■ ไม่มีการถ่ายทอดพลังอัศวินอีกต่อไป ■ ไม่สามารถหาชายนี่ได้อีก   [เปลี่ยนแปลงการเลื่อนขั้นอัศวิน] ■ เปลี่ยนแปลงเงื่อนไขการเลื่อนขั้นอัศวิน - ก่อน: ต้องอัปเกรดให้สูงสุดก่อนจึงจะเลื่อนขั้นได้ - หลัง: เลื่อนขั้นได้ทันที   ■ วัตถุดิบที่ใช้เพื่อเลื่อนขั้นอัศวินเปลี่ยนจากหินพัฒนาเป็นไอเท็มวัตถุดิบใหม่ ‘คิวบ์วิวัฒนาการ’

GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] ชวนดูแพทช์แกรนด์เชนจ์ (ตอนที่ 1 - การเปลี่ยนแปลงการเติบโตอัศวินและทรัพยากรการเติบโต) image 5
GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] ชวนดูแพทช์แกรนด์เชนจ์ (ตอนที่ 1 - การเปลี่ยนแปลงการเติบโตอัศวินและทรัพยากรการเติบโต) image 6

[เปลี่ยนแปลงการปลุกพลังอัศวิน] ■ เปลี่ยนเงื่อนไขการปลุกพลัง - ก่อน: อัศวิน 6 ดาว +12 - หลัง: อัศวิน 6 ดาว (ไม่ต้องอัปเกรดแล้ว)   ■ วัตถุดิบที่ใช้เพื่อปลุกพลัง [ก่อน] อัศวิน 6 ดาว +12 สายเดียวกัน หรือใช้ชายนี่ หรือใช้อัศวินตัวเดียวกัน   [หลัง] ใช้ ‘คิวบ์ปลุกพลัง’ ซึ่งจะแยกตามคลาส หรือใช้ชายนี่ หรือใช้อัศวินตัวเดียวกัน (ระดับเดียวกับอัศวินที่จะปลุกพลัง)

GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] ชวนดูแพทช์แกรนด์เชนจ์ (ตอนที่ 1 - การเปลี่ยนแปลงการเติบโตอัศวินและทรัพยากรการเติบโต) image 8
GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] ชวนดูแพทช์แกรนด์เชนจ์ (ตอนที่ 1 - การเปลี่ยนแปลงการเติบโตอัศวินและทรัพยากรการเติบโต) image 9

[เปลี่ยนแปลงการปลุกพลังหลุดพ้น] ■ เพิ่มขีดจำกัดสูงสุดการปลุกพลังหลุดพ้นเป็นขั้น 15 รวมถึงเปลี่ยนแปลงวัตถุดิบที่ใช้ [ก่อน] ใช้อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้ : อัศวินตัวเดียวกัน 6 ดาว +12 หรือร่างปลุกพลัง / ปลุกพลังหลุดพ้น , ใช้ชายนี่ หรือใช้ตราหลุดพ้น   [หลัง] ปลุกพลังหลุดพ้นขั้น 1-6: ใช้คิวบ์ปลุกพลังตามสายของอัศวิน , ใช้อัศวินตัวเดียวกัน 6 ดาว , ใช้ชายนี่ หรือใช้ตราหลุดพ้น   ปลุกพลังหลุดพ้นขั้น 7 เป็นต้นไป: ใช้อัศวินตัวเดียวกัน , ชายนี่ หรือตราหลุดพ้น

GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] ชวนดูแพทช์แกรนด์เชนจ์ (ตอนที่ 1 - การเปลี่ยนแปลงการเติบโตอัศวินและทรัพยากรการเติบโต) image 11

■ เพิ่มคุณสมบัติหลุดพ้นมาให้อัปเกรดหลังปลุกพลังหลุดพ้นขั้น 7 - เมื่อปลุกพลังหลุดพ้นขั้น 7 ถึง 15 จะได้รับสเตตัสที่สูงขึ้น และแต้มคุณสมบัติหลุดพ้นเพื่ออัปเกรดคุณสมบัติที่เพิ่มเข้ามาใหม่ - จะต้องลิมิตเบรคอัศวินให้เรียบร้อยก่อนจึงจะปลุกพลังหลุดพ้นขั้น 7 เป็นต้นไปต่อได้ - คุณสมบัติหลุดพ้นสามารถอัปเกรดได้ตั้งแต่ Lv. 1 – Lv. 5 โดยอาจจะต้องการค่าพลังต่อสู้ของอัศวินถึงที่กำหนดก่อนจึงจะอัปเกรดได้ - สามารถรีเซ็ตแต้มคุณสมบัติหลุดพ้นได้ (ใช้ 200,000 ทองต่อการรีเซ็ต 1 แต้มคุณสมบัติ)

GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] ชวนดูแพทช์แกรนด์เชนจ์ (ตอนที่ 1 - การเปลี่ยนแปลงการเติบโตอัศวินและทรัพยากรการเติบโต) image 13
GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] ชวนดูแพทช์แกรนด์เชนจ์ (ตอนที่ 1 - การเปลี่ยนแปลงการเติบโตอัศวินและทรัพยากรการเติบโต) image 14
GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] ชวนดูแพทช์แกรนด์เชนจ์ (ตอนที่ 1 - การเปลี่ยนแปลงการเติบโตอัศวินและทรัพยากรการเติบโต) image 15
GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] ชวนดูแพทช์แกรนด์เชนจ์ (ตอนที่ 1 - การเปลี่ยนแปลงการเติบโตอัศวินและทรัพยากรการเติบโต) image 16

■ การลิมิตเบรกจะไม่ต้องใช้หินพัฒนาอีกต่อไป   [การเปลี่ยนแปลงการอัปเกรดเชสเซอร์] ■ ลดเงื่อนไขการเปิดระบบเชสเซอร์เหลือปลุกพลังขั้น 3   ■ วัตถุดิบที่ใช้อัปเกรดเชสเซอร์มีการเปลี่ยนแปลง [ก่อน] - ใช้อัศวินสายเดียวกัน 6 ดาว +12 , ชายนี่เป็นประกาย หรือตราหลุดพ้น - ผลึกเชสเซอร์ - หินพัฒนาอัศวิน - พราน่า   [หลัง] - ใช้อัศวินตัวเดียวกัน 6 ดาว (ที่ไม่ได้ผ่านการอัปเกรดใด ๆ), ชายนี่ , ตราหลุดพ้น หรือใช้ไอเท็มใหม่ ‘คิวบ์เชสเซอร์’ - ผลึกเชสเซอร์

GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] ชวนดูแพทช์แกรนด์เชนจ์ (ตอนที่ 1 - การเปลี่ยนแปลงการเติบโตอัศวินและทรัพยากรการเติบโต) image 18
GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] ชวนดูแพทช์แกรนด์เชนจ์ (ตอนที่ 1 - การเปลี่ยนแปลงการเติบโตอัศวินและทรัพยากรการเติบโต) image 19

[ปรับปรุงการเติบโตปลุกสำนึก] ■ ลดเงื่อนไขการเปิดระบบปลุกสำนึกเหลือปลุกพลังขั้น 5   ■ เปลี่ยนแปลงทรัพยากรที่ใช้อัปเกรด [ก่อน] - ใช้อัศวิน 6 ดาว +12 สายเดียวกัน , ชายนี่เป็นประกาย หรือตราหลุดพ้น - อณูแห่งสำนึกสายเดียวกับอัศวิน - พราน่า   [หลัง] - ใช้ ‘คิวบ์ปลุกสำนึก’ หรืออัศวิน 6 ดาวสายเดียวกัน (ที่ไม่ได้ผ่านการอัปเกรดใด ๆ) หรือชายนี่เป็นประกาย หรือตราหลุดพ้น - อณูแห่งสำนึกสายเดียวกับอัศวิน

GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] ชวนดูแพทช์แกรนด์เชนจ์ (ตอนที่ 1 - การเปลี่ยนแปลงการเติบโตอัศวินและทรัพยากรการเติบโต) image 21
GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] ชวนดูแพทช์แกรนด์เชนจ์ (ตอนที่ 1 - การเปลี่ยนแปลงการเติบโตอัศวินและทรัพยากรการเติบโต) image 22

[ปรับปรุงการผสมอัศวิน] ■ เปลี่ยนเงื่อนไขการผสมอัศซิน - เปลี่ยนเงื่อนไขการผสมอัศวิน ก่อน: ต้องอัปเกรดสูงสุดของขั้นนั้นก่อน หลัง: ไม่ต้องอัปเกรดแล้ว - ลบโบนัสการผสมอัศวินออก   [ปรับปรุงการขายอัศวิน] ■ เปลี่ยนทรัพยากรที่ได้รับจากการขายอัศวิน - ก่อน: พราน่า - หลัง: ไอเท็มทรัพยากรใหม่ ‘เพชรสีฟ้า’

GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] ชวนดูแพทช์แกรนด์เชนจ์ (ตอนที่ 1 - การเปลี่ยนแปลงการเติบโตอัศวินและทรัพยากรการเติบโต) image 24
GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] ชวนดูแพทช์แกรนด์เชนจ์ (ตอนที่ 1 - การเปลี่ยนแปลงการเติบโตอัศวินและทรัพยากรการเติบโต) image 25

■ เพิ่งฟังก์ชั่นการรีเซ็ตการเติบโตอัศวิน - สามารถใช้ได้โดยการไปที่ เมนู > รีเซ็ตการเติบโต - สามารถรีเซ็ตการปลุกพลัง/ปลุกพลังหลุดพ้นของอัศวิน SR ได้ ซึ่งจะทำให้ได้รับอัศวิน SR กลับมาในร่าง 6 ดาว พร้อมคิวบ์ปลุกพลังส่วนหนึ่ง อย่างไรก็ตาม อัศวิน SR ที่อัปเกรดเชสเซอร์/ปลุกสำนึก/ปลุกพลังหลุดพ้นหลัง +6 ไปแล้ว จะไม่สามารถรีเซ็ตการเติบโตได้

GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] ชวนดูแพทช์แกรนด์เชนจ์ (ตอนที่ 1 - การเปลี่ยนแปลงการเติบโตอัศวินและทรัพยากรการเติบโต) image 27
GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] ชวนดูแพทช์แกรนด์เชนจ์ (ตอนที่ 1 - การเปลี่ยนแปลงการเติบโตอัศวินและทรัพยากรการเติบโต) image 28
GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] ชวนดูแพทช์แกรนด์เชนจ์ (ตอนที่ 1 - การเปลี่ยนแปลงการเติบโตอัศวินและทรัพยากรการเติบโต) image 29

■ ชายนี่, ผลึกชายนี่ - ชายนี่ (เลื่อนราง, เจิดจรัส, เป็นประกาย) และผลึกชายนี่จะไม่สามารถหาได้อีก แต่ยังสามารถสร้างชายนี่ได้อยู่หากมีผลึกชายนี่เหลือ - ชายนี่ที่เหลือของทุกท่านสามารถนำไปใช้ในการเติบโตอัศวินได้เหมือนเดิมทุกประการ   ■ ตราหลุดพ้น - จะไม่สามารถหาได้อีก - ตราหลุดพ้นที่มีอยู่สามารถนำไปใช้ในการเติบโตอัศวินได้เหมือนเดิมทุกประการ   ■ หินพัฒนาอัศวิน - จะไม่สามารถหาได้อีก และไม่สามารถนำไปใช้งานได้อีก - หินพัฒนาอัศวินที่เหลืออยู่สามารถนำไปแลกเปลี่ยนได่ผ่านหน้า ‘แลกเปลี่ยนหินพัฒนา (เก่า)’ ซึ่งสามารถแลกเปลี่ยนเป็นของที่ท่านต้องการได้ (คิวบ์ปลุกพลัง, คิวบ์เชสเซอร์, คิวบ์ปลุกสำนึก)

GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] ชวนดูแพทช์แกรนด์เชนจ์ (ตอนที่ 1 - การเปลี่ยนแปลงการเติบโตอัศวินและทรัพยากรการเติบโต) image 31
GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] ชวนดูแพทช์แกรนด์เชนจ์ (ตอนที่ 1 - การเปลี่ยนแปลงการเติบโตอัศวินและทรัพยากรการเติบโต) image 32

■ พราน่า - จะไม่สามารถหาได้อีก - พราน่าที่เหลืออยู่จะสามารถนำไปซื้อไอเท็มใน ‘ร้านค้าพราน่า (เก่า)’ ซึ่งจะคงอยู่เพียงจำกัดเวลาเท่านั้น โปรดรีบใช้ให้หมดก่อนถึงช่วงเวลาที่จะประกาศตามมาในภายหลัง   ■ การ์ดมอนสเตอร์ - จะไม่สามารถหาได้อีก และไม่สามารถใช้งานได้อีก - การ์ดมอนสเตอร์ทั้งหมดในช่องเก็บของของทุกท่านจะถูกแลกเปลี่ยนเป็น ‘คิวบ์วิวัฒนาการ’ ทันทีหลังการอัปเดต โดยส่งให้ทางจดหมาย

GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] ชวนดูแพทช์แกรนด์เชนจ์ (ตอนที่ 1 - การเปลี่ยนแปลงการเติบโตอัศวินและทรัพยากรการเติบโต) image 34

■ Chaser Keystone - Chaser Keystones จะไม่สามารถหาได้อีก และไม่สามารถใช้งานได้อีก - หิน Chaser Keystones ที่มีในช่องเก็บของสามารถแลกเปลี่ยนได้ที่ ‘ร้านแลกเปลี่ยนหินเชสเซอร์ (เก่า)’ ซึ่งหิน 1 ก้อนจะแลกผลึกเชสเซอร์สีที่ต้องการได้ 25 ก้อน

GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] ชวนดูแพทช์แกรนด์เชนจ์ (ตอนที่ 1 - การเปลี่ยนแปลงการเติบโตอัศวินและทรัพยากรการเติบโต) image 36

Chase On! - ทีมงานแกรนเชส  

Comment 0

Home