[GM]Shiny LV.22 GameManager
Dec 10, 2021, 06:12 PM 209 read

[แจ้งเตือน] รายละเอียดการชดเชยกิจกรรมวันเกิดของซีโร่

ประกาศ
GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] รายละเอียดการชดเชยกิจกรรมวันเกิดของซีโร่ image 1

สวัสดีชาวเชส!   เนื่องจากความล่าช้าของการรีวิวแอปของ iOS เราจึงไม่สามารถจัดกิจกรรมวันเกิดของซีโร่ได้ทันเวลา T.T   เรารู้ว่าทุกท่านผิดหวังที่ไม่ได้เข้าร่วมงานปาร์ตี้วันเกิดของเขา และเราทราบดีว่าคงไม่มีสิ่งใดที่ทดแทนประสบการณ์อันน่าจดจำนี้ได้ แต่เราก็ยังได้ภาพมาฝากจากสมาชิกแกรนเชสที่เข้าร่วมงานมานะ!   ถ้าอย่างนั้นก็ขอให้ทุกคนได้สุขสันต์วันเกิดให้ซีโร่ที่ตรงนี้เลยก็แล้วกัน!   และเราจะทำการเพิ่มของรางวัลจากกิจกรรมให้กับชาวเชสทุกท่านที่เข้าเกมหลังวันปิดปรับปรุง โดยสามารถรับได้ทางจดหมาย   [วันเกิดของซีโร่!]

GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] รายละเอียดการชดเชยกิจกรรมวันเกิดของซีโร่ image 50
GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] รายละเอียดการชดเชยกิจกรรมวันเกิดของซีโร่ image 51
GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] รายละเอียดการชดเชยกิจกรรมวันเกิดของซีโร่ image 52
GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] รายละเอียดการชดเชยกิจกรรมวันเกิดของซีโร่ image 53
GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] รายละเอียดการชดเชยกิจกรรมวันเกิดของซีโร่ image 54
GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] รายละเอียดการชดเชยกิจกรรมวันเกิดของซีโร่ image 55
GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] รายละเอียดการชดเชยกิจกรรมวันเกิดของซีโร่ image 56
GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] รายละเอียดการชดเชยกิจกรรมวันเกิดของซีโร่ image 57
GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] รายละเอียดการชดเชยกิจกรรมวันเกิดของซีโร่ image 58
GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] รายละเอียดการชดเชยกิจกรรมวันเกิดของซีโร่ image 59
GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] รายละเอียดการชดเชยกิจกรรมวันเกิดของซีโร่ image 60
GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] รายละเอียดการชดเชยกิจกรรมวันเกิดของซีโร่ image 61
GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] รายละเอียดการชดเชยกิจกรรมวันเกิดของซีโร่ image 62
GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] รายละเอียดการชดเชยกิจกรรมวันเกิดของซีโร่ image 63
GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] รายละเอียดการชดเชยกิจกรรมวันเกิดของซีโร่ image 64

[งานวันเกิดของซีโร่]

GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] รายละเอียดการชดเชยกิจกรรมวันเกิดของซีโร่ image 66
GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] รายละเอียดการชดเชยกิจกรรมวันเกิดของซีโร่ image 67
GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] รายละเอียดการชดเชยกิจกรรมวันเกิดของซีโร่ image 68
GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] รายละเอียดการชดเชยกิจกรรมวันเกิดของซีโร่ image 69
GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] รายละเอียดการชดเชยกิจกรรมวันเกิดของซีโร่ image 70
GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] รายละเอียดการชดเชยกิจกรรมวันเกิดของซีโร่ image 71
GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] รายละเอียดการชดเชยกิจกรรมวันเกิดของซีโร่ image 72
GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] รายละเอียดการชดเชยกิจกรรมวันเกิดของซีโร่ image 73
GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] รายละเอียดการชดเชยกิจกรรมวันเกิดของซีโร่ image 74
GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] รายละเอียดการชดเชยกิจกรรมวันเกิดของซีโร่ image 75
GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] รายละเอียดการชดเชยกิจกรรมวันเกิดของซีโร่ image 76
GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] รายละเอียดการชดเชยกิจกรรมวันเกิดของซีโร่ image 77
GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] รายละเอียดการชดเชยกิจกรรมวันเกิดของซีโร่ image 78
GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] รายละเอียดการชดเชยกิจกรรมวันเกิดของซีโร่ image 79
GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] รายละเอียดการชดเชยกิจกรรมวันเกิดของซีโร่ image 80
GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] รายละเอียดการชดเชยกิจกรรมวันเกิดของซีโร่ image 81
GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] รายละเอียดการชดเชยกิจกรรมวันเกิดของซีโร่ image 82
GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] รายละเอียดการชดเชยกิจกรรมวันเกิดของซีโร่ image 83
GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] รายละเอียดการชดเชยกิจกรรมวันเกิดของซีโร่ image 84
GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] รายละเอียดการชดเชยกิจกรรมวันเกิดของซีโร่ image 85
GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] รายละเอียดการชดเชยกิจกรรมวันเกิดของซีโร่ image 86
GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] รายละเอียดการชดเชยกิจกรรมวันเกิดของซีโร่ image 87
GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] รายละเอียดการชดเชยกิจกรรมวันเกิดของซีโร่ image 88
GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] รายละเอียดการชดเชยกิจกรรมวันเกิดของซีโร่ image 89
GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] รายละเอียดการชดเชยกิจกรรมวันเกิดของซีโร่ image 90
GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] รายละเอียดการชดเชยกิจกรรมวันเกิดของซีโร่ image 91
GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] รายละเอียดการชดเชยกิจกรรมวันเกิดของซีโร่ image 92
GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] รายละเอียดการชดเชยกิจกรรมวันเกิดของซีโร่ image 93
GrandChase - GLOBAL TH: ประกาศ - [แจ้งเตือน] รายละเอียดการชดเชยกิจกรรมวันเกิดของซีโร่ image 94

[งานวันเกิดของซีโร่]   ■ ของรางวัลชดเชย ตุ๊กตาวันเกิดของซีโร่ x1 ภาพโปรไฟล์วันเกิดซีโร่ (2021) x1   ■ ระยะเวลาการแจกของรางวัลชดเชย หลังปิดปรับปรุง ~ 20 ธันวาคม 23:59:59 ※ ของรางวัลรับได้หนึ่งครั้งต่อไอดี โดยจะอยู่ในกล่องจดหมาย   และเราต้องขออภัยอีกครั้งสำหรับสิ่งผิดพลาดที่เกิดขึ้นนี้   ขอบคุณที่สนับสนุนพวกเราเสมอมา -ทีมงานแกรนเชส

Comment 0

Home