[GM]Shiny LV.22 GameManager
Nov 11, 2020, 05:54 PM 124 read

เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ

ข้อตกลงและเงื่อนไข

เงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ (อัพเดตล่าสุดเมื่อวันที่ 20 เมษายน 2561)   บทนำ หากคุณอาศัยอยู่นอกสาธารณรัฐเกาหลี เงื่อนไขและข้อตกลงของสัญญาฉบับนี้ ("ข้อกำหนดในการให้บริการ") จะกำหนดความสัมพันธ์ระหว่างคุณกับ KOG Co. , Ltd และ/หรือ บริษัทในเครือ ("KOG" "เรา" หรือ "พวกเรา" ) เกี่ยวกับการเล่น หรือ การใช้ หรือมีส่วนร่วมในของคุณกับเกมมือถือ KOG ("เกม") และบริการที่เกี่ยวข้องและแอปพลิเคชันสนับสนุนเกมรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงแอพพลิเคชั่นทุกตัวของ KOG หรือแอพพลิเคชันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเกม ("แอพพลิเคชัน” หรือ "แอพพลิเคชันอื่นๆ”) เว็ปไซต์ของ KOG (“เว็ปไซต์”) สังคมออนไลน์สำหรับเกมหรือบริโซเชียลเน็ตเวิร์คที่นำเสนอแพลตฟอร์มสำหรับเกม (โดยรวมๆเรียกว่า “การบริการ”) การใช้บริการนี้อยู่ภายใต้นโยบายความเป็นส่วนตัวของ KOG ("นโยบายความเป็นส่วนตัว") รวมทั้งมาตรฐานสังคมของ KOG ซึ่งเป็นการอ้างอิงอยู่ในเอกสารฉบับนี้ เราอาจรวบรวมและใช้เนื้อหาและข้อมูลของคุณตามนโยบายความเป็นส่วนตัว การดาวน์โหลดหรือเล่นเกม การเข้าถึงและ/หรือการใช้บริการ และ/หรือการสร้างบัญชี KOG เราจะถือว่าคุณยอมรับและตกลงที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการ นโยบายความเป็นส่วนตัว และมาตรฐานชุมชนของ KOG (โดยรวมๆเรียกว่า “นโยบาย KOG”) ในการตกลงกับนโยบาย KOG แสดงว่าคุณมีอายุสิบสาม (13) ปีขึ้นไปแล้ว นอกจากนี้หากคุณเป็นผู้เยาว์ จะถือว่าผู้ดูแลตามกฎหมายของคุณได้ตรวจสอบและยอมรับข้อกำหนดเหล่านี้แล้ว KOG อาจแก้ไขนโยบายส่วนหนึ่งส่วนใดของ KOG ได้ตลอดเวลาตามดุลยพินิจของเราโดยการโพส หรือแสดงนโยบาย KOG ที่แก้ไขภายในเกม และ/หรือ ในเว็บไซต์ใดๆคุณจะถือว่าได้ยอมรับการแก้ไขดังกล่าวโดยการใช้บริการต่อไป ยกเว้นที่ระบุไว้เป็นอย่างอื่น การแก้ไขใดๆ จะมีผลบังคับใช้โดยอัตโนมัติ 30 วันหลังจากที่โพสหรือประกาศออกมา   คู่สัญญา 1. เงื่อนไขและข้อตกลงเหล่านี้จะสร้างสัญญาระหว่างคุณ ("ผู้ใช้" หรือ "คุณ") และ KOG ที่เกี่ยวข้องกับบริการต่างๆ 2. สิทธิของผู้ใช้เป็นบุคคลโดยธรรมชาติโดยเป็นบุคคลทุกประเภทไม่คำนึงถึงประเภทนิติบุคคลใดๆ มีสิทธิ์ในการสร้างบัญชี การเข้าถึง การใช้ และ/หรือการส่งเนื้อหาหรือข้อความไปยังหรือผ่านทางบริการของเรา จะถือว่าคุณเป็นตัวแทนและยอมรับว่าคุณมีความสามารถทางกฎหมายในการยอมรับเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการภายในเขตอำนาจศาลที่คุณอาศัยอยู่ คุณยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการในนามของตนเองและตามดุลยพินิจของคุณ สำหรับเด็กที่ยังไม่บรรลุนิติภาวะ ผู้ปกครองหรือผู้ดูแลตามกฎหมายจะได้รับอนุญาตให้ใช้บริการโดยใช้บัญชีของคุณ นอกจากนี้ คุณยอมรับว่าคุณรับผิดชอบต่อกิจกรรมทั้งหมดที่ดำเนินการผ่านบัญชีของคุณและคุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณและ/หรือบุตรหลานของคุณรับทราบ เข้าใจ และปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการและนโยบายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด ประกาศ และ/หรือข้อตกลงอื่นๆ 3. ข้อมูลการควบคุมสำหรับผู้ปกครอง: ความคุ้มครองและควบคุมจากผู้ปกครอง (เช่น ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ หรือ การกรอง) สามารถหาซื้อได้ และจะช่วยเหลือคุณในการจำกัด การเข้าถึงสิ่งที่อาจจะเป็นอันตรายต่อผู้เยาว์ ข้อมูลการคุ้มครองนั้นสามารถดูได้ที่เว็ปไซต์ เช่น www.getnetwise.org เว็ปไซต์ดังกล่าวมีจุดประสงค์เพื่อการให้ข้อมูลเท่านั้น และ KOG ไม่ได้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ www.getnetwise.org   ไม่ได้มีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นการรับรองเว็บไซต์ บริการ หรือนโยบายของ www.getnetwise.org   การเข้าถึงและใช้งานบริการ 1. ใบอนุญาต: ภายใต้ข้อตกลงของคุณและการปฏิบัติตามเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ เราให้สิทธิ์แก่คุณในการเข้าถึงและใช้บริการของเราโดยไม่ผูกมัด ไม่สามารถโอนสิทธิ์ได้ ไม่สามารถให้สิทธิ์คนอื่น สามารถเข้าถึงได้โดยไม่จำกัด และใช้บริการของเราเพื่อส่วนตัวเท่านั้น และจะไม่ใช้ในเชิงพาณิชย์ คุณตกลงที่จะไม่ใช้บริการของเราเพื่อสิ่งอื่นนอกเหนือจากข้างต้น 2. การเพิกถอนใบอนุญาตแบบ จำกัด การเปลี่ยนแปลงการให้บริการ: เราขอสงวนสิทธิ์ในการเพิกถอนใบอนุญาตที่มอบให้แก่ท่านตามดุลยพินิจของเรา นอกจากนี้เราอาจใช้ดุลยพินิจของเราในการ จำกัดหรือปฏิเสธ สิทธิในการเข้าถึงหรือใช้บริการทั้งหมดหรือบางส่วน ดูแลรักษา หรือลบบัญชีของคุณรวมทั้งรายการใดๆที่เกี่ยวข้อง รวมถึง แต่ไม่ จำกัด เฉพาะเงินและสินค้าภายในเกม (ตามที่กำหนดไว้ด้านล่าง) โดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ กับคุณ คุณเข้าใจและยอมรับว่าคุณจะไม่ได้รับการชดเชยภายใต้สถานการณ์ใดๆ สำหรับเงิน สินค้า และสิ่งอื่นๆภายในเกม สิ่งต่างๆที่เกี่ยวข้องกับบัญชีของคุณ หรือเหตุผลอื่นใดก็ตาม โดยไม่คำนึงว่าคุณจะถูกตัดสิทธิ์การเข้าถึงและส่งผลถึงการยกเลิกการอนุญาตหรือการเปลี่ยนแปลงบริการของเรา นอกจากนี้เราขอสงวนสิทธิ์ในการเปลี่ยนแปลงการบริการทั้งหมดหรือบางส่วนโดยไม่มีข้อผูกมัดใดๆ ได้ตลอดเวลาโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้า โดยการไม่จำกัด ขอบเขตของสิทธิของเราที่กล่าวมาข้างต้นเราอาจแก้ไขบริการของเรา: (a) เหตุผลทางเทคนิค (เช่น ปัญหาทางเทคนิคโดยเราหรือบนอินเทอร์เน็ต); (b) เพื่อพัฒนาประสบการณ์ที่ดีแก่ผู้ใช้; (c) เรามีเหตุผลทางกฎหมายในการดำเนินการดังกล่าว (รวมถึงข้อมูลส่วนบุคคลหรือการคัดค้านทางกฎหมายอื่นๆ ต่อเนื้อหาหรือการดำเนินการของบริการของเรา); (d) เพราะมันไม่ได้ทำให้เกิดความรู้สึกทางธุรกิจกับเราที่จะให้บริการที่เกี่ยวข้อง; หรือ (e) เนื่องจากเรามีการเปลี่ยนแปลงบริการ 3. ระบบขัดข้อง: อาจมีบางครั้งที่บริการของเราหรือส่วนอื่นๆ ไม่สามารถใช้งานได้จากเหตุผลทางเทคนิคหรือการบำรุงรักษาไม่ว่าจะเป็นไปตามที่กำหนดหรือไม่ได้กำหนดไว้ คุณยอมรับว่า KOG ไม่รับผิดชอบต่อความไม่พร้อมใช้งานของบริการหรือส่วนใดส่วนหนึ่ง การสูญเสียเนื้อหา ข้อมูล การทำธุรกรรม หรือข้อมูล หรือเนื้อหาอื่นๆ ที่เกิดจากการหยุดทำงานของระบบดังกล่าว หรือความสูญเสียอื่นๆ ที่เกิดจากการหยุดทำงานของระบบ 4. กฎของเกม: กฎของเกม กฎการให้คะแนน การควบคุมและคำแนะนำสำหรับแต่ละบริการสามารถพบได้ในบริการนั้นๆ กฎ กฎการให้คะแนน การควบคุม และคำแนะนำนั้นเป็นส่วนหนึ่งของเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการและคุณยอมรับว่าคุณจะปฏิบัติตามข้อกำหนดที่เกี่ยวกับบริการต่างๆที่คุณเลือกที่จะเข้าถึงและ/หรือเล่น 5. ค่าใช้จ่ายจากบุคคลที่สาม: คุณต้องรับผิดชอบต่อการเชื่อมต่ออินเทอร์เน็ตและ/หรือค่าโทรศัพท์มือถือที่อาจเกิดขึ้นจากการเล่นเกมส์หรือใช้บริการ คุณควรสอบถามผู้ให้บริการโทรศัพท์มือถือของคุณหากคุณไม่แน่ใจว่าค่าบริการเหล่านี้จะเป็นอย่างไรก่อนที่คุณจะเล่นหรือใช้บริการ นอกจากนี้เราจะไม่รับผิดชอบต่อบัตรเครดิต ค่าธรรมเนียม และค่าธรรมเนียมจากการทำธุรกรรมของคุณในการใช้บริการ 6. อุปกรณ์/อินเตอร์เน็ต: คุณมีหน้าที่รับผิดชอบในการจัดหาและดูแลรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์โทรศัพท์มือถือ อุปกรณ์การสื่อสาร ระบบปฏิบัติการ การเชื่อมต่อข้อมูล และบริการต่างๆ ที่จำเป็นสำหรับการใช้บริการภายใต้ความรับผิดชอบต่ออุปกรณ์และค่าใช้จ่ายของคุณ   บัญชี 1. บัญชี Guest: หากคุณใช้บริการโดยไม่สร้างบัญชี KOG เราจะสร้างและกำหนดค่าให้กับอุปกรณ์ของคุณที่คล้ายคลึงกับบัญชีตัวเลข (บัญชี Geuest) โปรโปรดทราบว่าคุณอาจไม่ได้รับการช่วยเหลือลูกค้า หรืออาจจะไม่สามารถใช้เงินหรือสินค้าภายในเกมที่คุณได้ชำระเงินแล้ว หากคุณเปลี่ยนโทรศัพท์มือถือโดยไม่ได้สร้างบัญชี KOG หรือบัญชี SNS 2. บัญชี SNS: คุณสามารถอนุญาตให้บริการของเราเชื่อมต่อกับโซเชียลเน็ตเวิร์คหรือแพลตฟอร์มของบุคคลที่สามซึ่งจะให้ข้อมูลเกี่ยวกับคุณกับเรา หากคุณเลือกที่จะเชื่อมต่อกับเว็บไซต์หรือแอพพลิเคชันของเราผ่านโซเชียลเน็ตเวิร์คของบุคคลที่สามเช่น Facebook หรือ Game Center (สำหรับอุปกรณ์ iOS) เราอาจรวบรวมข้อมูลส่วนบุคคลจากโปรไฟล์ของคุณบนเครือข่ายเหล่านี้ เช่น ชื่อ ชื่อใช้บริการ และ รูปภาพ คุณควรตรวจสอบให้แน่ใจว่าคุณได้ทำความเข้าใจในเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการและนโยบายส่วนบุคคลเพื่อให้เข้าใจวิธีที่พวกเขาปฏิบัติกับข้อมูลของคุณ และข้อมูลใดบ้างที่พวกเขาแชร์กับเรา 3. ความรับผิดชอบของผู้ใช้บัญชี: ผู้เล่นจะเป็นผู้รับผิดชอบเพียงผู้เดียวต่อการเก็บข้อมูลการเข้าสู่ระบบเป็นความลับและการใช้งานบัญชีทั้งหมด รวมถึงกิจกรรมใดๆ ที่ใช้งานผ่านบัญชีของคุณ แม้ว่าไม่ได้รับมอบอำนาจจากคุณ คุณไม่สามารถใช้บัญชีของบุคคลอื่นหรืออนุญาตให้บุคคลอื่นใช้บัญชีของคุณได้ไม่ว่าจะเวลาใดๆ คุณยอมรับและตกลงที่จะรับผิดชอบอย่างเต็มที่สำหรับค่าธรรมเนียมและการซื้อทั้งหมดที่ทำผ่านบัญชีของคุณ (รวมถึงการซื้อโดยไม่ได้รับอนุญาต) และยินยอมที่จะชดเชยผลขาดทุนหรือผลเสียหายที่อาจเกิดขึ้นทั้งหมด KOG จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดจากการเข้าถึงหรือการใช้บัญชีโดยไม่ได้รับอนุญาตไม่ว่าจะเป็นการฉ้อโกงหรือไม่ก็ตาม 4. การยกเลิกบัญชีที่ไม่ใช้งาน: เราขอสงวนสิทธิ์ในการยกเลิกบัญชีของคุณโดยต้องแจ้งให้ทราบ หากบัญชีของคุณไม่มีการเข้าถึงเกิน 180 วัน ในกรณีดังกล่าว คุณจะไม่สามารถเข้าถึงและ/หรือใช้บริการบัญชีดังกล่าวได้อีกต่อไป เงินและสินค้าภายในเกมที่เชื่อมโยงกับบัญชีที่ยกเลิกการใช้งานจะถูกลบออกและจะไม่มีการคืนเงินให้กับคุณด้วย 5. ผลกระทบจากการถูกยกเลิกบัญชี: คุณเข้าใจว่าหากคุณลบบัญชีของคุณหรือหากเรายกเลิกและ/หรือลบบัญชีของคุณตามเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ คุณอาจสูญเสียการเข้าถึงข้อมูลที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณก่อนหน้านี้ (รวมไปถึง หรือไม่จำกัดเพียง ระดับหรือคะแนนที่คุณได้รับในบริการของเรา เงินและสินค้าภายในเกมที่เชื่อมโยงกับบัญชีของคุณ)   เงินและสินค้าภายในเกม 1. บริการของเราอาจรวมถึงสกุลเงินสมมุติเช่นเหรียญเหรียญทองและจุด (เงินสมมุติ) และไอเทมหรือบริการสมมุติเพื่อใช้งานในการบริการของเรา ("สินค้าสมมุติ") คุณสามารถซื้อเงินภายในเกมจากเราได้ด้วยเงินจริงหากคุณเป็นผู้ใหญ่ที่ถูกต้องตามกฎหมายในประเทศที่คุณอาศัย หากคุณเป็นผู้ใหญ่ที่มีกฎหมายในประเทศที่คุณพำนักอยู่คุณอาจซื้อสินค้าภายในเกมด้วยเงินจริงและ/หรือเครดิตอื่นๆ คุณยอมรับว่าคุณจะซื้อเงินภายในเกมและ/หรือสินค้าภายในเกมจากเราหรือร้านค้าของบุคคลที่สามที่เราใช้ แต่ไม่ใช่จากบุคคลที่สามอื่นๆ เราขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกเก็บค่าธรรมเนียมสำหรับสิทธิ์ในการเข้าถึงหรือใช้งานเงินสมมุติหรือสินค้าสมมุติ และเราสามารถปรับเปลี่ยนมูลค่าหรือราคาสำหรับเงินและสินค้าภายในเกมได้ นอกจากนี้เราอาจจะแจกจ่ายเงินหรือสินค้าภายในเกมตามที่เห็นสมควร แต่เพียงผู้เดียว 2. คุณไม่ได้เป็นเจ้าของสินค้าและเงินสมมุติ แต่คุณซื้อการอนุญาตที่จำกัดการใช้งานส่วนตัวที่ เพื่อใช้สินค้าและเงินสมมุติภายในการบริการ - ความสมดุลของสินค้าและเงินสมมุติใดๆ จะไม่สะท้อนถึงเงินสดหรือมูลค่าที่เก็บไว้ คุณไม่มีสิทธิ์หรือกรรมสิทธิ์ใดๆสำหรับเงินและสินค้าภายในเกม คุณรับทราบและยอมรับว่าสินค้าหรือบริการเสมือนไม่มีมูลค่าเป็นเงินสดและไม่สามารถแลกกับเงินจริง สินค้า หรือบริการจากเราหรือบุคคลอื่นๆ 3. คุณยอมรับว่าการขายเงินและสินค้าสมมุติทั้งหมดถือเป็นที่สิ้นสุด และเราจะไม่คืนเงินให้กับธุรกรรมใดๆ เมื่อทำเสร็จแล้ว คุณจะได้รับการอนุญาตในการใช้เงินและสินค้าสมมุติทันทีเมื่อการซื้อของคุณเสร็จสมบูรณ์ ประสิทธิภาพของบริการของเราจะเริ่มต้นและสิ้นสุดทันที และในตอนนี้สิทธิ์การยกเลิกของคุณจะหายไป 4. เราขอสงวนสิทธิ์ในการควบคุม กำหนด เปลี่ยนแปลงหรือลบเงินและสินค้าสมมุติตามที่เห็นสมควร แต่เพียงผู้เดียวและไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อผู้ใช้งาน 5. เราห้ามไม่ให้มีการโอนเงินหรือสินค้าสมมุติเสมือนจริงที่มีผลกระทบภายนอกการบริการของเรา หรือการขาย การให้ของขวัญ การแลกเปลี่ยน ใน "โลกแห่งความเป็นจริง" ของสิ่งที่ปรากฏหรือมีต้นกำเนิดมาจากภายในบริการของเรา เว้นแต่ได้รับอนุญาตจากพวกเราอย่างชัดเจน การโอนหรือการที่พยายามที่จะโอนนั้นเป็นสิ่งต้องห้ามและเป็นโมฆะ และคุณอาจทำให้ถูกยกเลิกสัญญากับบัญชีของคุณ   พฤติกรรมและเนื้อหาของผู้ใช้ 1. คุณต้องปฏิบัติตามกฎหมายที่บังคับใช้กับคุณในตำแหน่งที่คุณเข้าถึงบริการของเรา หากกฎหมายใดๆ ที่บังคับใช้กับคุณ จำกัดหรือห้ามไม่ให้คุณใช้บริการของเรา คุณต้องปฏิบัติตามข้อจำกัดทางกฎหมาย ด้วยการหยุดการเข้าถึงและใช้บริการของเรา 2. คุณรับรองว่าข้อมูลทั้งหมดที่คุณให้แก่เราในขณะที่เข้าถึงและ/หรือใช้บริการ มีความถูกต้องครบถ้วนและสมบูรณ์ตลอดเวลา 3. ข้อมูล ดาต้า ซอฟต์แวร์ เสียง ภาพกราฟิก วิดีโอ แท็ก หรือเนื้อหาอื่นๆ อาจถูกส่ง อัพโหลด ติดต่อสื่อสาร ส่ง หรืออื่นๆ ผ่านทางบริการของเรา รวมทั้งผ่านทางแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม โดยคุณเองหรือผู้ใช้คนอื่น ("เนื้อหา ") เนื้อหาดังกล่าว อาจมีการแจกจ่ายจากเราหรือบุคคลอื่นผ่านทางบริการหรือผ่านทางแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม คุณเข้าใจและยอมรับว่าเนื้อหาทั้งหมดที่คุณโพสหรือส่งเมื่อใช้บริการของเรา ไม่ว่าจะเป็นโพสสาธารณะหรือส่วนตัวนั้น ความรับผิดชอบจะตกอยู่ที่บุคคลที่ส่งเนื้อหานั้นๆ แต่เพียงผู้เดียว เพื่อหลีกเลี่ยงข้อสงสัย คุณจะต้องเป็นรับผิดชอบต่อเนื้อหาทั้งหมดที่คุณอัพโหลด สื่อสาร ส่ง หรืออื่นๆ ผ่านทางบริการของเรา ไม่ใช่ทางเรา 4. คุณตกลงที่จะไม่อัพโหลด สื่อสาร ส่ง หรือให้เนื้อหาใดๆ (a) ที่พิจารณาว่าเป็นการกระทำที่ผิดกฎหมาย คุกคาม ล่วงประเวณี หมิ่นประมาท สบประมาท หยาบคาบ หรือสิ่งอื่นๆที่เห็นว่าไม่เหมาะสม; (b) ที่พิจารณาเห็นว่าเป็นการรุกรานความเป็นส่วนตัวของผู้อื่น; (c) ที่พิจารณาว่ามีแนวโน้มที่จะปลุกระดมความรุนแรง หรือความขัดแย้งในเชื้อชาติหรือชาติพันธุ์; (d) ที่คุณไม่มีสิทธิ์ที่จะทำให้ถูกต้องตามกฎหมาย (เช่น ข้อมูลภายใน ข้อมูลที่เป็นของบุคคลอื่น หรือข้อมูลที่เป็นความลับ); (e) ซึ่งละเมิดสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาหรือกรรมสิทธิ์อื่นของผู้อื่น; (f) ซึ่งประกอบด้วยการโฆษณาที่ไม่พึงประสงค์หรือที่ไม่ได้รับอนุญาต สื่อส่งเสริมการขาย อีเมลขยะ สแปม จดหมายลูกโซ่ แผนการปิรามิด หรือรูปแบบอื่นในการชักชวน; หรือ (g) ซึ่งประกอบด้วยไวรัสซอฟต์แวร์ รหัสคอมพิวเตอร์ ไฟล์ หรือโปรแกรมอื่นๆที่ออกแบบมาเพื่อขัดขวาง ทำลายหรือจำกัดการทำงานของซอฟต์แวร์ ฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์โทรคมนาคมใดๆ 5. คุณตกลงที่จะไม่: (a) ใช้บริการของเราเพื่อทำร้ายผู้อื่น ก่อให้เกิดความผิดต่อ หรือล่วงละเมิดบุคคลใดๆ; (b) ใช้ที่อยู่อีเมลของบุคคลอื่นหรือนิติบุคคลเพื่อลงทะเบียนในการใช้บริการของเรา; (c) ใช้บริการของเราเพื่อจุดประสงค์ที่เป็นการฉ้อโกงหรือไม่เหมาะสม (รวมถึง แต่ไม่จำกัด การใช้บริการของเราเพื่อแอบอ้างเป็นบุคคล หรือหน่วยงาน หรือบิดเบือนความจริงในการติดต่อกับบุคคล นิติบุคคล หรือบริการ; (d) ปลอมตัว ซ่อนตัว หรือซ่อนที่อยู่ IP ของคุณหรือแหล่งที่มาของเนื้อหาใดๆ ที่คุณอัพโหลด; (e) ใช้บริการของเราเพื่อจุดประสงค์ทางการค้าหรือธุรกิจหรือเพื่อประโยชน์ของบุคคลที่สามหรือเพื่อส่งการสื่อสารที่ไม่ได้ร้องขอ; (f) ลบหรือแก้ไขประกาศที่มีกรรมสิทธิ์หรือข้อมูลการเป็นเจ้าของอื่นๆ จากบริการของเรา; (g) แทรกแซงหรือทำลายบริการหรือเซิร์ฟเวอร์หรือเครือข่ายที่ให้บริการของเรา; (h) พยายามที่จะ ถอดการรวบรวม ทำการย้อนกลับ ถอดแยกส่วน หรือเจาะเข้าบริการใดๆ หรือเพื่อกำจัดหรือเอาชนะเทคโนโลยีการเข้ารหัสหรือมาตรการรักษาความปลอดภัยใด ๆ หรือข้อมูลที่ส่งเก็บหรือประมวลผลโดยเรา; (i) เก็บหรือรวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับผู้ใช้งานอื่นๆที่ใช้งานบริการของเรา รวมถึง แต่ไม่จำกัด เฉพาะข้อมูลหรือดาต้าส่วนตัว (รวมถึงการอัปโหลดสิ่งใดๆ ที่รวบรวมข้อมูลซึ่งรวมถึงคุกกี้ 'พิกเซลแท็ก' รูปแบบการแลกเปลี่ยนกราฟิก ('gifs') หรือสิ่งที่คล้ายคลึงกัน ซึ่งบางครั้งเรียกว่า 'สปายแวร์' หรือ 'pcms' (กลไกการเก็บข้อมูลพาสสีพ); (j) ขาย โอน หรือพยายามที่จะขายหรือโอนบัญชีกับเราหรือบางส่วนของบัญชีใดๆ รวมทั้งเงินและสินค้าสมมุติ; (k) ขัดขวางการให้บริการตามปกติ หรือกระทำในลักษณะที่อาจส่งผลเสียต่อการแข่งขันอย่างยุติธรรมของผู้เล่น หรือมีส่วนร่วมในการแลกเปลี่ยนตามเวลาจริง; (l) ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดหรือข้อบังคับของเน็ตเวิร์คที่เชื่อมต่อกับบริการของเรา; (m) ใช้บริการของเราในการละเมิดกฎหมายหรือข้อบังคับ; (n) ใช้บริการของเราเพื่อการโกง หรือออกแบบ หรือช่วยเหลือในการโกง (ตัวอย่างเช่น ใช้ซอฟต์แวร์วิธีอัตโนมัติของบุคคลที่สามในการเล่น) หรือเพื่อหลีกเลี่ยงมาตรการทางเทคโนโลยีอื่นๆ ที่ออกแบบมาเพื่อควบคุมการเข้าถึงหรือส่วนประกอบของบริการของเรา หรือเพื่อทำสิ่งอื่นใดที่บุคคลอื่นๆอาจเชื่อได้ว่าไม่ได้มีการเล่นอย่างยุติธรรมตามข้อกำหนดเหล่านี้; หรือ (o) ใช้บริการของเราในลักษณะอื่นใดที่ไม่ได้รับอนุญาตตามเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการ 6. เราไม่ได้ควบคุมเนื้อหาที่โพสในบริการของเราโดยบุคคลอื่น ดังนั้น เราจึงไม่รับประกันความถูกต้อง ความสมบูรณ์ หรือคุณภาพของเนื้อหาดังกล่าว คุณเข้าใจว่าเมื่อใช้บริการของเราคุณอาจต้องเผชิญกับเนื้อหาที่คุณคิดว่าไม่เหมาะสมไม่เหมาะสมหรือไม่เหมาะสม คุณเข้าใจว่า เมื่อใช้บริการของเราคุณอาจต้องเผชิญกับเนื้อหาที่คุณคิดว่าไม่เหมาะสม อนาจาร หรือไม่พึงประสงค์ ภายใต้สถานการณ์เหล่านี้ เราจะไม่ต้องรับผิดชอบในลักษณะใดๆ ต่อเนื้อหาเหล่านี้ รวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียง ข้อผิดพลาดหรือการละเว้น ในเนื้อหา ความสูญเสียหรือความเสียหาย อันเกิดจากการใช้เนื้อหา ที่โพส ส่งอีเมล ส่งต่อ หรือทำผ่านทางบริการของเรา 7. เรามีสิทธิ์ที่จะนำเนื้อหาที่อัพโหลดออกจากบริการของเราหากเราพิจารณาตามที่เห็นสมควรและเพียงผู้เดียวว่าเป็นการกระทำหรือละเมิดส่วนใดส่วนหนึ่งของเงื่อนไขและข้อตกลงในการให้บริการหรือทำให้เราหรือบริการของเราเสียชื่อเสียง อย่างไรก็ตาม คุณรับทราบว่าเราไม่ได้ตรวจสอบเนื้อหาที่มีการสนับสนุนโดยผู้เล่นบริการของเราอย่างจริงจังและเราไม่มีส่วนร่วมในการดำเนินการดังกล่าว 8. คุณเป็นผู้รับผิดชอบต่อการเชื่อมต่อของคุณกับผู้ใช้บริการคนอื่นๆ   การใช้บริการของเรากับคู่ต่อสู้ 1. บริการบางอย่างของเราช่วยให้คุณสามารถแข่งขันหรือต่อต้านผู้อื่นได้ คุณอาจเลือกที่จะ (i) เล่นกับผู้ใช้คนอื่นที่เราเลือกให้กับคุณ หรือ (ii) เล่นกับผู้ติดต่อรายใดรายหนึ่งของคุณจากโซเชียลเน็ตเวิร์ค (เช่น Facebook) หรือแพลตฟอร์มบุคคลที่สามอื่นๆ ที่คุณอนุญาตให้ใช้บริการของเรา เข้าถึงและโต้ตอบกันได้ บริการบางอย่างอาจช่วยให้คุณค้นหาเพื่อนของคุณ (ตัวอย่างเช่น โดยที่อยู่อีเมลเพื่อนของคุณ) นอกจากนี้ เราอาจแสดงชื่อของคู่แข่งที่ผ่านมาเพื่อให้คุณสามารถค้นหาเพื่อเล่นอีกครั้งได้ 2. เมื่อเราเลือกคู่ต่อสู้ให้คุณ เราอาจเลือกสุ่มหรือใช้เกณฑ์ที่เห็นสมควรเพื่อเลือกคู่ต่อสู้ (ตัวอย่างเช่นคะแนนที่ผ่านมาหรือระดับที่คุณมี) 3. เมื่อคุณเข้าถึงและ/หรือใช้บริการของเราซึ่งช่วยให้คุณสามารถใช้งานกับคู่ต่อสู้ได้ คุณจะต้องยอมรับชื่อที่แสดง ผลคะแนน และรายละเอียดอื่นๆ ที่แสดงต่อผู้ใช้รายอื่น คุณเข้าใจและยอมรับว่าผู้ใช้รายอื่นอาจพบคุณด้วยการค้นหาที่อยู่อีเมลของคุณ โปรดทราบว่าเราจะแสดงชื่อที่ปรากฏของคุณแบบสาธารณะเท่านั้น โดยไม่แสดงที่อยู่อีเมลของคุณ ผู้ใช้อื่นต้องรู้ที่อยู่อีเมลของคุณเอง เพื่อที่จะค้นหาคุณ 4. คุณสามารถเชื่อมต่อบัญชีแพลตฟอร์มบุคคลที่สามกับบริการชุมชนของเราตามนโยบายของ KOG เนื่องจากเราต้องการส่งเสริมมิตรภาพระหว่างผู้ใช้บริการของเราโดยการอนุญาตให้ผู้ใช้สามารถโต้ตอบและถ่ายโอนข้อมูลกับผู้อื่นได้อย่างเสรี บริการชุมชนของเราอาจเชื่อมต่อกับแพลตฟอร์มบุคคลที่สามหากคุณใช้บัญชีแพลตฟอร์มบุคคลที่สามเป็นบัญชีสำหรับบริการชุมชนของเรา ดังนั้น บริการชุมชนของเราอาจไม่ได้ให้บริการตามปกติหากคุณไม่มีคุณสมบัติเพียงพอสำหรับบริการแพลตฟอร์มบุคคลที่สามหรือหากคุณเลิกใช้งานแพลตฟอร์มดังกล่าว นโยบายของ KOG อาจรวมถึงกฎระเบียบสำหรับการจัดการบริการชุมชนรวมถึงกิจกรรมของคุณที่เชื่อมต่อกับบริการชุมชน การสนับสนุนสิทธิของผู้ใช้และ/ หรือผู้อื่น และเพิ่มวัฒนธรรมที่ดีในบริการชุมชน คุณรับทราบและยอมรับว่าการติดต่อสื่อสารกับผู้ใช้รายอื่นๆ ผ่านทางบริการชุมชนเป็นการสื่อสารสาธารณะไม่ใช่การสื่อสารส่วนตัว และคุณต้องไม่คาดหวังกับความเป็นส่วนตัวเกี่ยวกับการใช้บริการชุมชนของคุณ คุณรับทราบว่าข้อมูลส่วนบุคคลที่คุณสื่อสารผ่านบริการชุมชนอาจถูกมองเห็นและใช้โดยผู้อื่นและอาจทำให้เกิดการสื่อสารที่ไม่พึงประสงค์ KOG สนับสนุนในการไม่เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลในการสื่อสารผ่านทางบริการชุมชน เราไม่รับผิดชอบต่อข้อผิดพลาดหรือการละเว้นใดๆ ในบทความหรือการโพส สำหรับการเชื่อมโยงที่ฝังอยู่ในการส่ง หรือเพื่อผลลัพธ์ใดๆ ที่ได้คำหรือข้อมูลดังกล่าว ไม่ว่าในกรณีใดๆ KOG หรือ บริษัทในเครือ ซัพพลายเออร์ หรือตัวแทนจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดจากการส่งข้อมูลหรือเนื้อหาใดๆ ที่ได้จากเว็บไซต์บริการหรือแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม เราไม่มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบเว็บไซต์บริการแพลตฟอร์มบุคคลที่สาม บริการชุมชน การส่ง เนื้อหาอื่นใดที่คุณ บุคคลอื่น หรือบุคคลที่สามส่งหรือโพสบนเว็บไซต์ในบริการโดยบุคคลที่สาม แพลตฟอร์ม หรือบริการชุมชน   การบอกเลิกสัญญา 1. เราขอสงวนสิทธิ์ในการระงับหรือยกเลิกการเข้าถึงบริการของเรา (รวมทั้งการลบบัญชี) และเพิกถอนการอนุญาตที่ของคุณในที่นี้ โดยไม่แจ้งหรือโดยไม่ต้องแจ้งให้ทราบล่วงหน้าเมื่อใดก็ได้ ไม่ว่าด้วยเหตุผลใดๆก็ตาม ในกรณีดังกล่าว KOG ไม่จำเป็นต้องคืนเงิน ผลประโยชน์ หรือค่าชดเชยอื่นๆ แก่ผู้ใช้ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับส่วนประกอบของบริการที่ยกเลิกไป 2. โดยไม่จำกัดถึงหัวข้อทั่วไป ในหัวข้อ 7.1 หากเราเชื่อว่าคุณละเมิดเนื้อหาในข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ (รวมถึงการละเมิดเล็กน้อยซ้ำๆ) เราอาจยกเลิกและลบบัญชีของคุณโดยไม่มีการแจ้งเตือน นอกจากนี้เราอาจยุติหรือระงับบัญชีของคุณด้วยเหตุผลอื่นใดที่เราเห็นสมควร แต่เพียงผู้เดียว เพื่อจุดประสงค์ในข้อนี้ การฝ่าฝืนในส่วนที่ 5.4 หรือ 5.5 จะถือว่าเป็นการละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการที่มีผลต่อการยกเลิกบัญชีและการเข้าถึงบริการของเราในทันที 3. คุณยินยอมที่จะชดเชยค่าเสียหาย การเรียกร้อง และค่าใช้จ่ายทั้งหมดที่อาจเกิดขึ้นจากการที่คุณละเมิดข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการ การแจ้งเตือนผ่าน SMS การแจ้งเตือนผ่าน Push และการแจ้งเตือนในพื้นที่ เราอาจจะมีการส่งการแจ้งเตือน Push หรือพื้นที่ เพื่อให้คุณทราบถึงการอัพเดตเกม กิจกรรม โปรโมชัน ข้อมูลเกมใหม่ๆ และข้อความที่เกี่ยวข้องอื่นๆ ที่เกี่ยวกับบริการเกม คุณสามารถจัดการการแจ้งเตือนแบบ Push ได้จากหน้า "options" หรือ "settings" ภายใน Game   ข้อความปฏิเสธความรับผิดชอบและการปลดเปลื้อง 1. ข้อจำกัดความรับผิดชอบในการรับประกัน: การบริการรวมถึง แต่ไม่จำกัดเพียงเนื้อหา ข้อมูลหรือบริการใดๆ ที่สามารถเข้าถึงได้ผ่านเว็บไซต์หรือแพลตฟอร์มซอฟต์แวร์ของบุคคลที่สาม ได้รับการจัด "ให้" และไม่มีการรับประกันใดๆ ไม่ว่าจะโดยชัดแจ้งหรือโดยนัย รวมถึง แต่ไม่จำกัด TO การรับประกันชื่อเรื่องโดยนัย ความสามารถในการขาย ความเหมาะสมของวัตถุประสงค์เฉพาะ การไม่ล่วงละเมิด ความถูกต้อง และการรับประกันใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นจากการซื้อขาย การปฏิบัติงาน หรือการใช้งานทางการค้า คุณจะต้องมีความรับผิดชอบและความเสี่ยงทั้งหมดในการใช้บริการของคุณ ในขอบเขตสูงสุดที่อนุญาตตามกฎหมาย เรา บริษัทคู่ค้า และผู้สนับสนุน จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายทางตรง ทางอ้อม อุบัติเหตุ ผลสืบเนื่อง กรณีพิเศษ ค่าเสียหาย ความผิด หรือความเสียหายอื่นๆ ที่เกิดขึ้นหรือเกี่ยวข้องกับการใช้บริการ เนื้อหาหรือข้อมูลที่มีอยู่ในบริการและ/หรือเว็บไซต์ แม้ว่าเราจะพยายามรับประกันความสมบูรณ์และความถูกต้องของบริการ แต่เราไม่รับประกันใดๆ เกี่ยวกับความถูกต้องหรือความแม่นยำของบริการ ถูกรบกวน เกิดข้อผิดพลาด ความปลอดภัย ข้อผิดพลาดหรือข้อบกพร่องจะได้รับการแก้ไข หรือว่าเซิร์ฟเวอร์จะไม่มีไวรัสส่วนประกอบอันตราย ข้อจำกัดความรับผิดนี้นำไปใช้กับความเสียหายหรือการบาดเจ็บที่เกิดจากความล้มเหลวในการปฏิบัติงาน ข้อผิดพลาด การละเลย การก่อกวน การลบ ข้อบกพร่อง ความล่าช้าในการใช้งานหรือการส่งต่อ ไวรัสคอมพิวเตอร์ การสื่อสารล้มเหลว การโจรกรรมหรือการทำลายหรือการเข้าใช้งานโดยไม่ได้รับอนุญาต การใช้บันทึก ไม่ว่าจะเป็นการละเมิดสัญญาหรือไม่ พฤติกรรมที่ไม่เหมาะสม ความประมาท หรือภายใต้สาเหตุอื่นใดของการกระทำ 2. การกำหนดระยะเวลา:การเรียกร้องหรือการกระทำใดๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้บริการหรือไม่เกี่ยวข้อง รวมทั้งบริการหรือข้อมูลที่มีอยู่ทางแพลตฟอร์มของบุคคลที่สาม หรือเงื่อนไขและข้อตกลงการให้บริการ ต้องยื่นภายใน 1 ปีหลังจากการเรียกร้อง สาเหตุ หรือการกระทำที่เกิดขึ้นโดยไม่คำนึงถึงกฎเกณฑ์หรือกฎหมายใดๆ ในทางตรงกันข้าม ในกรณีที่การเรียกร้องหรือสาเหตุดังกล่าวไม่ได้ถูกยื่นภายในระยะเวลา 1 ปีการเรียกร้องดังกล่าวหรือการกระทำจะถูกยกเลิกตลอดไป 3. ข้อพิพาทระหว่างสมาชิก: คุณต้องรับผิดชอบต่อการโต้ตอบของคุณกับผู้ใช้บริการรายอื่น เราอาจพิจารณาตามดุลยพินิจในการไกล่เกลี่ยข้อพิพาทระหว่างผู้ใช้งาน เราไม่รับผิดชอบและปฏิเสธความรับผิดใดๆ สำหรับธุรกรรมใด ๆ ที่ดำเนินการโดยผู้ให้บริการการชำระเงินรายอื่นและ/หรือร้านค้า 4. ข้อจำกัดความรับผิดชอบ: การแก้ปัญหาสำหรับความไม่พึงพอใจในการใช้บริการคือการยุติการใช้บริการ การรับโทษพิเศษสูงสุดและพิเศษเฉพาะตัวสำหรับความเสียหาย สูญหายและสาเหตุของการกระทำ ไม่ว่าระบุไว้ในสัญญา การละเมิดลิขสิทธิ์ หรืออื่นๆ จะเป็นจำนวนเงินรวมที่คุณจะได้รับภายในระยะเวลา 100 วันนับจากวันที่คุณเรียกร้องค่าเสียหาย ทรัพย์สินทางปัญญา (IP) 1. คุณรับทราบว่าลิขสิทธิ์ เครื่องหมายการค้า และสิทธิ์ในทรัพย์สินทางปัญญาทั้งหมดในและที่เกี่ยวข้องกับบริการของเรา (นอกเหนือจากเนื้อหาที่ผู้ใช้มีส่วนร่วมและเป็นเจ้าของ) เป็นเจ้าของและหรือเราเป็นผู้ได้รับอนุญาต 2. หน้าเว็บทั้งหมดภายในเว็บไซต์และเนื้อหาใดๆ ที่มีอยู่ในบริการ เป็นทรัพย์สินของ KOG และ/หรือ บริษัทในเครือ เว็บไซต์และบริการได้รับการคุ้มครองตามกฎหมายลิขสิทธิ์และเครื่องหมายการค้าของรัฐบาลกลางและนานาชาติ คุณต้องไม่คัดลอก เผยแพร่ต่อสาธารณชนหรือสร้างผลงานใดๆ จากบริการของเราหรือส่วนใดส่วนหนึ่งของบริการของเราเว้นแต่เราจะตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรกันก่อน สิทธิ์ทั้งหมดที่ได้รับโดยข้อตกลงและเงื่อนไขการให้บริการสงวนไว้โดย KOG 3. โดยเฉพาะอย่างยิ่ง และไม่จำกัด การใช้งานบทที่ 10.2 คุณจะต้องไม่ใช้กลโกงหรือเทคโนโลยีที่ออกแบบมาเพื่อการเข้าถึงหรือองค์ประกอบของบริการของเรา รวมทั้งการให้เข้าถึงเงินและสินค้าภายในเกม ไม่ว่าจะฟรีหรืออื่นๆ 4. เครื่องหมายการค้า ชื่อทางการค้า ชุดการค้า โลโก้ และเครื่องหมายบริการที่แสดงในบริการหรือแพลตฟอร์มบุคคลที่สาม ซึ่งรวมถึงแต่ไม่จำกัด เฉพาะ "KOG.co.kr" เป็นเครื่องหมายการค้าจดทะเบียนและ/หรือไม่จดทะเบียนของ KOG เครื่องหมายการค้าอื่นๆ เครื่องหมายบริการ และบันทึกทั้งหมดที่ใช้ในการให้บริการถือเป็นเครื่องหมายการค้า เครื่องหมายบริการ หรือโลโก้ของเจ้าของที่เกี่ยวข้อง 5. การส่งเนื้อหาผ่านบริการของเราคุณ: (a) แสดงว่าคุณมีสิทธิ์อย่างเต็มที่ที่จะทำเช่นนั้น; (b) ให้สิทธิ์แก่เราและผู้ที่ได้รับมอบหมายของเราทั่วโลก ไม่ซ้ำ สามารถอนุญาต สามารถมอบหมายได้ ให้ใช้งานฟรี ถาวร สิทธิที่ไม่สามารถเพิกถอนได้ ทำซ้ำ แจกจ่าย แก้ไข ดัดแปลง ปรับเปลี่ยน เป็นเจ้าของ จัดเก็บ เผยแพร่ สร้างผลงานต่อสาธารณชน แสดง ทำการตลาด โฆษณาและขายเนื้อหาของคุณและผลงานอื่นใดๆ ที่เราอาจสร้างขึ้นจากเนื้อหาดังกล่าว ในสื่อใดๆ

Comment 0

Home