[รายละเอียดแพทช์] หอกเทวะมาอยู่สมาคมเทนนิสได้ด้วยเหรอ?

Chase On!
-ทีมงานแกรนเชส

[รายละเอียดแพทช์] หอกเทวะมาอยู่สมาคมเทนนิสได้ด้วยเหรอ? +9
[GM]Shiny
[GM]Shiny
LV.22 GameManager 3h

[รายละเอียดกิจกรรม] สำนึกแห่งเปลวฟ้าสวรรค์

Chase On!
-ทีมงานแกรนเชส

[รายละเอียดกิจกรรม] สำนึกแห่งเปลวฟ้าสวรรค์ +4
[GM]Shiny
[GM]Shiny
LV.22 GameManager 3h

[PATCH-HINWEISE] Der heilige Speer des Tennisclubs?

Hallo Chasers!

[PATCH-HINWEISE] Der heilige Speer des Tennisclubs? +9
[GM]Shiny
[GM]Shiny
LV.22 GameManager 3h

[EVENT] Speerspitze des Wachstums

Hallo Chasers!

[EVENT] Speerspitze des Wachstums +4
[GM]Shiny
[GM]Shiny
LV.22 GameManager 3h

⚙️ Notas de Actualización - 31 de Mayo de 2022


¡Saludos, Chasers!
 

⚙️ Notas de Actualización - 31 de Mayo de 2022 +11
[GM] Neo
[GM] Neo
LV.22 Staff 4h

🎉 Evento Soporte de Crecimiento de Europa


¡Saludos, Chasers!
 

🎉 Evento Soporte de Crecimiento de Europa
[GM] Neo
[GM] Neo
LV.22 Staff 4h

📌 Mejoras ETC de la Actualización del 31/05/2022

¡Saludos, Chasers!

📌 Mejoras ETC de la Actualización del 31/05/2022 +6
[GM] Neo
[GM] Neo
LV.22 Staff 4h

⚙️️ Notas de Atualização – 31 de Maio de 2022

Saudações, Chasers!

⚙️️ Notas de Atualização – 31 de Maio de 2022 +11
[GM] Haru
[GM] Haru
LV.22 Staff 4h

[PATCH NOTES] The Holy Spear of the Tennis Club?

Hello Chasers!

[PATCH NOTES] The Holy Spear of the Tennis Club? +9
[GM]Shiny
[GM]Shiny
LV.22 GameManager 4h

📌 Melhorias ETC da Atualização de 31/05/2022 & Selo da Alma da Europa

Saudações, Chasers!

📌 Melhorias ETC da Atualização de 31/05/2022 & Selo da Alma da Europa +7
[GM] Haru
[GM] Haru
LV.22 Staff 4h

[EVENT] Spearheading Growth

Hello Chasers!

[EVENT] Spearheading Growth +4
[GM]Shiny
[GM]Shiny
LV.22 GameManager 4h

👑 Nuevo Avatar del Club de Tenis, Europa


¡Saludos, Chasers!
 

👑 Nuevo Avatar del Club de Tenis, Europa +3
[GM] Neo
[GM] Neo
LV.22 Staff 4h

🎉 Evento Suporte de Evolução: Europa

Olá, Chasers!

🎉 Evento Suporte de Evolução: Europa +5
[GM] Haru
[GM] Haru
LV.22 Staff 4h

👑 Novo Avatar: O Membro do Clube de Tênis, Europa

Olá, Chasers!

👑 Novo Avatar: O Membro do Clube de Tênis, Europa +2
[GM] Haru
[GM] Haru
LV.22 Staff 4h

LABOUM - Firework [[ DANCE PARACTICE ]]

LABOUM - Firework [[ DANCE PARACTICE ]]
gamer567076946
gamer567076946
LV.6 Nomad 1d

[NOTICE] UPDATE NOTE: Jun. 09, 2022

Before Awakening] [After Awakening]  
5★ Severe Ziva (Fire

[NOTICE] UPDATE NOTE: Jun. 09, 2022 +36
CM Alt
CM Alt
LV.25 GameManager 2d

POPULAR [NOTICE] UPDATE NOTE: May. 26, 2022


■ Hecate’s Library ■  
■ New Child ■
 
5★ Chaser

[NOTICE] UPDATE NOTE: May. 26, 2022 +44
CM Alt
CM Alt
LV.25 GameManager 2d

📣 Actualización de Nuevas Conexiones en el 24/05/2022

¡Saludos, Chasers!

📣 Actualización de Nuevas Conexiones en el 24/05/2022
[GM] Neo
[GM] Neo
LV.22 Staff 4d

[รายละเอียดแพทช์] เชื่อมถึงกันด้วยเรื่องราว

Chase On!
-ทีมงานแกรนเชส

[รายละเอียดแพทช์] เชื่อมถึงกันด้วยเรื่องราว +2
[GM]Shiny
[GM]Shiny
LV.22 GameManager 8d

[รายละเอียดกิจกรรม] อัญเชิญที่หมู่บ้านนุ่มนิ่ม!

Chase On!
-ทีมงานแกรนเชส

[รายละเอียดกิจกรรม] อัญเชิญที่หมู่บ้านนุ่มนิ่ม! +8
[GM]Shiny
[GM]Shiny
LV.22 GameManager 8d

[รายละเอียดกิจกรรม] เส้นด้ายแห่งโชคชะตา

Chase On!
-ทีมงานแกรนเชส

[รายละเอียดกิจกรรม] เส้นด้ายแห่งโชคชะตา +3
[GM]Shiny
[GM]Shiny
LV.22 GameManager 8d

[PATCH-HINWEISE] Verbunden durch Geschichten

Hallo Chasers!

[PATCH-HINWEISE] Verbunden durch Geschichten +2
[GM]Shiny
[GM]Shiny
LV.22 GameManager 8d

[EVENT] Die Flauschigen beschwören!

Hallo Chasers!

[EVENT] Die Flauschigen beschwören! +8
[GM]Shiny
[GM]Shiny
LV.22 GameManager 8d

[EVENT] Schicksalsfäden!

Hallo Chasers!

[EVENT] Schicksalsfäden! +3
[GM]Shiny
[GM]Shiny
LV.22 GameManager 8d

⚙️️ Notas de Atualização – 24 de Maio de 2022

Saudações, Chasers!

⚙️️ Notas de Atualização – 24 de Maio de 2022 +12
[GM] Haru
[GM] Haru
LV.22 Staff 8d

⚙️ Notas de Actualización - 24 de Mayo de 2022


¡Saludos, Chasers!
 

⚙️ Notas de Actualización - 24 de Mayo de 2022 +11
[GM] Neo
[GM] Neo
LV.22 Staff 8d

📌 Melhorias ETC da Atualização de 24/05/2022 – Novos Laços

Saudações, Chasers!

📌 Melhorias ETC da Atualização de 24/05/2022 – Novos Laços
[GM] Haru
[GM] Haru
LV.22 Staff 8d

🎉 Evento Altar das Fofuras

Saudações, Chasers!

🎉 Evento Altar das Fofuras +10
[GM] Haru
[GM] Haru
LV.22 Staff 8d

🎉 Evento Altar de la Ternura

¡Saludos, Chasers!

🎉 Evento Altar de la Ternura +11
[GM] Neo
[GM] Neo
LV.22 Staff 8d

🎉 Evento Hilos de Conexión


¡Saludos, Chasers!
 

🎉 Evento Hilos de Conexión +5
[GM] Neo
[GM] Neo
LV.22 Staff 8d

🎉 Evento Linhas dos Laços

Saudações, Chasers!

🎉 Evento Linhas dos Laços +4
[GM] Haru
[GM] Haru
LV.22 Staff 8d

[PATCH NOTES] Connected By Stories

Hello Chasers!

[PATCH NOTES] Connected By Stories +2
[GM]Shiny
[GM]Shiny
LV.22 GameManager 8d

👑 Novo Avatar: O Presidente do Clube de Literatura, Lass

Saudações, Chasers!

👑 Novo Avatar: O Presidente do Clube de Literatura, Lass +2
[GM] Haru
[GM] Haru
LV.22 Staff 8d

[EVENT] Summoning The Fluffies!

Hello Chasers!
 
The Fluffy Altar Event is here!

[EVENT] Summoning The Fluffies! +8
[GM]Shiny
[GM]Shiny
LV.22 GameManager 8d

[EVENT] Fated Threads!

Hello Chasers!

[EVENT] Fated Threads! +3
[GM]Shiny
[GM]Shiny
LV.22 GameManager 8d

👑 Nuevo Avatar del Presidente del Club de Literatura, Lass


¡Saludos, Chasers!
 

👑 Nuevo Avatar del Presidente del Club de Literatura, Lass +3
[GM] Neo
[GM] Neo
LV.22 Staff 8d

[KR] Preview of new childs for upcoming events on KR

Belial  
[Narrative Dungeon]
Banner child: Eames (fire

[KR] Preview of new childs for upcoming events on KR +4
Kharl
Kharl
LV.24 Wizard 8d

[ 'Sugar's Surprise Login Event ]

~ 23:59] (Server Time)
 
5/17: Skill Bun x5
5/18: Fire

[ 'Sugar's Surprise Login Event ]
GM Heide
GM Heide
LV.3 GameManager 11d

[รายละเอียดแพทช์] อวตารโลกา กับช่วงเวลาแห่งการผจญภัย!

Chase On!
-ทีมงานแกรนเชส

[รายละเอียดแพทช์] อวตารโลกา กับช่วงเวลาแห่งการผจญภัย! +6
[GM]Shiny
[GM]Shiny
LV.22 GameManager 14d

[รายละเอียดกิจกรรม] บัฟดันเจี้ยนผจญภัย!

Chase On!
-ทีมงานแกรนเชส

[รายละเอียดกิจกรรม] บัฟดันเจี้ยนผจญภัย!
[GM]Shiny
[GM]Shiny
LV.22 GameManager 14d

[รายละเอียดกิจกรรม] สำนึกแห่งอวตารโลกา

Chase On!
-ทีมงานแกรนเชส

[รายละเอียดกิจกรรม] สำนึกแห่งอวตารโลกา +4
[GM]Shiny
[GM]Shiny
LV.22 GameManager 14d

⚙️ Notas de Actualización - 17 de Mayo de 2022


¡Saludos, Chasers!
 

⚙️ Notas de Actualización - 17 de Mayo de 2022 +11
[GM] Neo
[GM] Neo
LV.22 Staff 14d

📌 Mejoras ETC de la Actualización del 17/05/2022


¡Saludos, Chasers!
 

📌 Mejoras ETC de la Actualización del 17/05/2022 +5
[GM] Neo
[GM] Neo
LV.22 Staff 14d

🎉 Evento Soporte de Crecimiento de MyungHwarin

¡Saludos, Chasers!

🎉 Evento Soporte de Crecimiento de MyungHwarin +6
[GM] Neo
[GM] Neo
LV.22 Staff 14d

⚙️️ Notas de Atualização – 17 de Maio de 2022

Saudações, Chasers!

⚙️️ Notas de Atualização – 17 de Maio de 2022 +11
[GM] Haru
[GM] Haru
LV.22 Staff 14d

[PATCH-HINWEIS] Reinkarnation in Sitzung!

Hallo Chasers!

[PATCH-HINWEIS] Reinkarnation in Sitzung! +6
[GM]Shiny
[GM]Shiny
LV.22 GameManager 14d

[EVENT] Abenteuer-Dungeon-Buffs!

Hallo Chasers!

[EVENT] Abenteuer-Dungeon-Buffs!
[GM]Shiny
[GM]Shiny
LV.22 GameManager 14d

📌 Melhorias ETC da Atualização de 17/05/2022 – Selo da Alma da MyungHwarin

Saudações, Chasers!

📌 Melhorias ETC da Atualização de 17/05/2022 – Selo da Alma da MyungHwarin +5
[GM] Haru
[GM] Haru
LV.22 Staff 14d

[EVENT] Inkarniertes Wachstum

Hallo Chasers!

[EVENT] Inkarniertes Wachstum +4
[GM]Shiny
[GM]Shiny
LV.22 GameManager 14d

🎉 Evento Buff en Calabozo de Aventura

¡Saludos, Chasers!

🎉 Evento Buff en Calabozo de Aventura +1
[GM] Neo
[GM] Neo
LV.22 Staff 14d
12345678910